Förra hösten utlyste Åbo stad en öppen konsttävling för en konsthelhet som ska förverkligas i Sirkkala skola. Tävlingen var öppen för alla konstnärer och konstnärsgrupper som är verksamma i Finland. Sammanlagt 63 tävlingsbidrag lämnades in inom utsatt tid, av vilka tre förslag fick pris.

Sirkkala skolas konsttävling

 • Tävlingen var öppen den 2.11.2020–7.2.2021
 • Sammanlagt 63 tävlingsbidrag lämnades in inom utsatt tid.
 • Mellan de prisbelönta verken kommer under våren 2021 att väljas en helhet som senare kommer att förverkligas i skolan.
 • Verkets helhetskostnader kommer att vara 75 000 €.

Mera information om tävlingen och konstprojektet

Ville-Matti Rautjoki, biträdande intendent
Åbo museicentral, Åbo stads fritidssektor

 

 

 

Första pris till Maikki Rantalas förslag som förenar gatukonst och tegelrelief

Tävlingens första pris gavs till helsingforsiska stads- och gatukonstnären Maikki Rantalas bidrag Krokodilens TEGELport (fi. KrokoTIILIN teleportti). Vinnarförslaget är ett helhetsverk som utnyttjar väggkonst och tegelmaterial på olika sätt och som ska inbegripa en omfattande workshop tillsammans med skolans elever. Verket, som grundar sig på gatukonst och arkeologiska fynd i Åbo, kunde förverkligas både i byggnadens inomhusutrymmen och på gården. Juryn uppskattade att förslaget sammanlänkar byggnadens inre delar och skolgården under ett och samma visuellt starka, uppfinningsrika tema. Juryn tyckte om tegelmaterialets användningsmöjligheter och att det kunde kombineras som en del av väggmålningen. Exempelbilderna över hur väggmålningarna skulle förverkligas delade juryns åsikter, det önskades att de rikliga bildytorna skulle ha ett enklare och lugnare presentationssätt och motiv.

Första pris 5 000 €: Maikki Rantala: Krokodilens TEGELport. Idébild.

Vidsträckt träd och betongskulpturer av Laura Hokkanen på andra plats

Andra pris gick till tävlingsbidraget Kram av bildkonststuderande Laura Hokkanen från Kankaanpää. Bidraget består av fem stora och tjugo små betong- och träskulpturer som sprider ut sig mellan nybyggnaden, gården och existerande byggnader. I förslaget slingrar sig skulpturens armar genom skolans olika utrymmen och förenas i de stora figurerna som skulle placeras på gården. Utgångspunkten för verket är tanken om att barnet uppfattar en framväxande helhet medan hen växer, samtidigt som de olika delarna fungerar som orienteringshjälp på skolområdet. Juryn uppskattade i synnerhet förslagets övergripande utformning som följer med det växande barnet, samt verkets tema och de olika delarnas lämplighet som en del av skolvärlden. Domarna ställde sig frågande till utseendet och det tekniska förverkligandet av delarna som en del av skolbyggnaden.

Andra pris 3 000 €: Laura Hokkanen: Kram. Idébild.

Åbobon Heini Ahos hörntema fick tredje pris

Tredje priset beviljades till Åbobon Heini Ahos förslag Alla hörn är olika, alla hörn är lika (fi. Kaikki kulmat ovat erilaisia, kaikki kulmat ovat samanlaisia). Förslaget består av reliefer som sammanställts av lösgjorda hörn och vinklar i olika material. Verken bildar intressanta ytor i många nyanser som lockar till att röra. De lossade bitarna kommer från olika föremål och möbler som alla har sitt eget förflutna, en egen färg och patina. När bitarna pusslas ihop bildar de vackra, intressanta och levande enhetliga ytor. Juryn tyckte om förslagets visuella uttryck och finurliga förverkligande. Enligt juryn fanns det behov att utveckla och sammankoppla verkets form i förhållande till skolvärlden.

Tredje pris 2 000 €: Heini Aho: Alla hörn är olika, alla hörn är lika. Idébild.

När Sirkkala skolas nybyggnad blir färdig sammanslås Sirkkalabacken och Sirkkala skola. Den nya skolan ska heta Sirkkala skola. Skolans byggnadsarbete påbörjas i augusti 2021. Skolan och konsthelheten i anslutning till denna färdigställs våren 2023.

Juryn för konsttävlingen

 • Jouni Anttila, byggherreingenjör, Åbo stad
 • Marjo Aurekoski-Turjas, forskare, Åbo museicentral
 • Sakari Kannosto, skulptör, representant för Konstnärsgillet i Finland
 • Riitta Kormano, intendent, Åbo museicentral
 • Laura Kronberg, arkitekt, byggnadsplanerare vid objektet, Schauman Arkitekter Ab
 • Niklas Kronberg, arkitekt, huvudplanerare vid objektet, Schauman Arkitekter Ab
 • Elise Kurtén, rektor inom grundläggande utbildning, Åbo stad
 • Jaana Partanen, konstnär, representant för Konstnärsgillet i Finland
 • Ville-Matti Rautjoki, biträdande intendent, Åbo museicentral