Åbo stad utvidgar rekommendationen om användningen av munskydd att gälla alla årskurser i alla Åboskolor samt morgon- och eftermiddagsverksamheten. Rekommendationen om munskydd träder i kraft omedelbart. Motsvarande rekommendationer om munskydd gavs i skolorna Pansion koulu 18.3 och Lausteen koulu tidigare på morgonen 19.3. 

- Nu måste vi prioritera hälsa framför allt annat. Målet är att eliminera coronaviruset ur skolorna under de närmaste veckorna, säger sektordirektör Timo Jalonen

Eleverna får munskydd i den egna skolan, men får också använda egna. Det finns tillräckligt med munskydd för eleverna under skoldagarna. Lärarna kommer att instruera eleverna hur man använder munskydden. Staden påminner dessutom om stark rekommendation att använda munskydd i kollektivtrafiken och i skoltaxin. 

Instruktioner för att bära munskydd: 

www.turku.fi/maskiohje

Vid symtom går den snabbaste vägen till test via Omaolo  

Om en elev får symtom på coronavirusinfektion, kan vårdnadshavaren göra en symtombedömning i e-tjänsten Omaolo. Tjänsten kan användas alla tider på dygnet. Åbobor kan reservera tid till provtagning via Omaolo. Skolhälsovårdens coronarådgivning hjälper i coronaärenden, tfn 02 266 2012 (mån–fre kl. 8–11).