Hösten 2020 nappade Maria Karlsson tag i en lockande möjlighet att delta i djupvattengymnastik i Impivaara simhall. Maria fick med sig sin kollega Malin Järvinen på vattenjumpan, som leds på svenska.

- Jag är jättenöjd att det ordnas motionspass på mitt modersmål, säger Maria. Malin instämmer, hon tycker också att det är bra att det erbjuds motionstjänster på svenska.

Jumpagruppen i Impivaara har lockat både svensk- och finskspråkiga deltagare längs vägen. Det blir språkbad på djupet, då motionärer över språkgränserna möts i bassängen. Fast väldigt mycket umgänge hinner man inte med i den koncentrationskrävande motionsformen.

- Det är ofta samma ansikten som dyker upp i vattnet. Vi brukar vara mellan tio och femton per gång. Ibland blir det lite småprat i bastun efteråt, berättar Maria och Malin.

Djupvattenjumpan är en mera krävande och ansträngande form av vattengymnastik. Deltagarna är i alla åldrar så den passar ändå de flesta. Gymnastik i bassängen ger bättre kondition och inspirerar till att motionera mera.

- Det är bra med gympa på måndagar, det ger en bra start på veckan och man känner sig superbra efter ett träningspass, fast vi brukar vara helt slut! Sent på kvällen är dessutom en bra tid för den egna hobbyn om man har barn, säger Malin och Maria samstämmigt.

Vattengymnastik på svenska har varit ett återkommande önskemål från Åboborna. Stadens idrottstjänster kunde uppfylla önskan i samarbete med Folkhälsan. Motionsverksamhet där man inte behöver vara en idrottare för att delta är en viktig del av idrottstjänsternas utbud.

- Stadens motionsprogram är lätt tillgängliga och förmånliga, och tröskeln att delta är låg. Det lönar sig att föra fram önskemål till oss, så att vi kan rikta våra svenskspråkiga tjänster rätt, påpekar motionsansvariga Lilja Öhman.

Djupvattengymnastiken på svenska får fortsättning när Impivaara simhall öppnas igen. Se Impivaaras webbsida för mera information: turku.fi/sv/impivaarasimhall

Artikeln har publicerats i Turkuposti 1/2021.