Enligt Institutets för hälsa och välfärd (THL) nya riktlinjer rekommenderas munskydd för alla över 12 år. Åbo stads bildningssektor utökar rekommendationen att använda munskydd till alla sjätteklassister i stadens skolor. Rekommendationen gäller omedelbart.

Rekommendationer om munskydd i östra Åbos lågstadieskolornas klasser 4–6

Bildningssektorn utvidgade rekommendationen att använda munskydd till lågstadiets klasser 4–6 i Lausteen koulu, Nummenpakan koulu, Varissuon koulu och Turun normaalikoulu. Rekommendationen trädde i kraft 7.1.2021. Rekommendationen gäller tills vidare inte i stadens andra lågstadieskolor. Eleverna får munskydd av sin egen skola men man får också använda sina egna skydd. 

Rekommendationen att använda ansiktsskydd har redan förut givits till sektorns personal samt till alla elever i högstadiet och andra stadiets studeranden. 

Vårens verksamhetsperiod i bildningssektorn

Alla daghem är öppna. Vårtermin i den grundläggande utbildningen startade torsdagen den 7.1 i närundervisning, vid behov flyttas den till distansundervisning. Gymnasierna och Åbo yrkesinstitut har börjat vårterminen i hybridmodell. Åbo svenska arbetarinstitutet och Turun suomenkielinen työväenopisto inleder vårtermin den 1 februari.

Nyckelord: