Åbo stads välfärdssektor gav de första coronavaccinen till personalen måndagen den 4 januari 2021. Först ut i Åbo är hälsovårdspersonal som vårdar covid-19-patienter.

Bild: Geriatriker, docent Laura Viikari och sjukskötare Hannele Tuori hörde till de första som fick coronavaccinet.

Även privata hälsovårdsenheter vaccinerar hälsovårdspersonal som vårdar och undersöker coronapatienter och misstänkta smittfall. Nästa i turen i såväl stadens som den privata sektorns hälsovårdsenheter står klienter och personal som arbetar i äldreomsorgens dygnetruntvård. Vaccinationsordningen utgår från statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer och medicinska grunder. Arbetshälsogården i Åbo sköter om vaccinationerna av stadens personal.

Geriatriker, docent Laura Viikari är nöjd. Hon är bland de första som får vaccinet. 

- Vaccinet skyddar i många avseenden, för både patienterna och vi läkare och skötare kan bära på coronaviruset och vara helt eller nästan helt symtomfria. Vaccinet inger hopp om att vi kan uppnå flockimmunitet och på det viset få bukt med pandemin.

Bild: Åbo stads ansvariga smittskyddsläkare Jutta Peltoniemi och arbetshälsovårdare Minna Haapanala från Arbetshälsogården i Åbo.

Tillgången till vaccinen inverkar på vaccinationerna av befolkningen

Både tillgången till coronavaccin och hur övriga tillverkare utöver Pfizer-BioNTech får försäljningstillstånd för sina vacciner har inverkan på det noggrannare vaccinationsschemat. Vaccinationerna av befolkningen inleds enligt de nationella riktlinjerna med personer över 80 år. 

- Planerna är gjorda och vi är färdiga att börja ge vaccinet till befolkningen genast då mera vaccin finns att få, konstaterar Åbo stads ansvariga smittskyddsläkare Jutta Peltoniemi

Staden informerar mera om vaccinationstider och tidsbokningar genast när tidtabellerna är bekräftade. Information om coronavaccinet finns på stadens webbsidor. Sidorna uppdateras an efter.

•    Åbo stad börjar vaccinera personalen vecka 1

Åbo stad har fått den första satsen av Pfizer-BioNTechs vaccin i användning. Vaccinationerna startade den 4 januari 2021 enligt den nationella vaccinationsordningen. Måndagen den 28 december 2020 började Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ge vaccinet till intensivvårdens personal. Kommunerna ansvarar för vaccinationerna inom sina egna områden. Institutet för hälsa och välfärd (THL) sköter om distributionen av vaccinet och ger sakkunnigstöd till kommunerna. Vaccinet är frivilligt och avgiftsfritt för alla. 

Nyckelord: