Åbo stads skolor och läroinrättningar inleder vårterminen 2021 i hybrid- och närundervisning.

Den grundläggande utbildningen

Åbos grundskolor inleder vårterminen torsdagen den 7 januari 2021. Terminen börjar med närundervisning, men undervisningen flyttar vid behov över till distans. Handlingsmodellen från höstens verksamhet fortsätter, och vårdnadshavare och elever får information om eventuella förändringar i verksamheten via Wilma. 

Gymnasierna

Åbos gymnasier inleder vårterminen den 7 januari 2021 i hybridmodellen. I hybridmodellen är abiturienterna i huvudsak i närundervisning. Övriga grupper alternerar enligt gymnasievis modell. Gymnasieeleverna får information om ändringar via Wilma. 

Arbetarinstituten

Åbo svenska arbetarinstitut och Turun suomenkielinen työväenopisto inleder sina vårterminer den 1 februari, och kan fortsätta terminen till slutet av maj. Åbo stads bildningssektor har p.g.a. coronasituationen beslutat (16.2.2021) att varken Arbis eller Työväenopisto får ge närundervisning under våren 2021. En del kurser ges dock på distans.

Åbo yrkesinstitut

Vårterminen i Åbo yrkesinstitut inleds den 4 januari 2021 med hybridundervisning. Yrkesinstitutets utbildningsområden har gjort områdesvisa planer om vårens undervisning. Inlärning i arbete fortsätter enligt tidigare planer. Enheterna informerar sina studerande om arrangemangen via Wilma. 

Penkis och gammeldansen

Abiturienternas bänkskuddardag i februari måste inhiberas på grund av coronaläget. Vårens gammeldans flyttar till onsdagen den 12 maj 2021, då situationen sannolikt har vänt till det bättre.