Coronasituationen i Åbo har försämrats avsevärt under den senaste veckan. Totalt 154 smittfall har bekräftats under tiden 30 november – 6 december. Incidensen i Åbo har vuxit oroväckande mycket och alla måste nu följa skyddsåtgärderna.

Coronasituationen i Åbo har försämrats avsevärt under den senaste veckan. Totalt 154 smittfall har bekräftats under tiden 30 november – 6 december. Incidensen i Åbo har vuxit oroväckande mycket och alla måste nu följa skyddsåtgärderna.

Läget i hela landskapet har försvårats ytterligare. Antalet smittfall växer och ökningstakten accelererar klart. Den regionala coronakoordinationsgruppen konstaterade den 8 december att Egentliga Finland är i coronapandemins spridningsfas.

- Det är skäl för var och en att ta situationen på allvar och följa varenda skyddsåtgärd. Nu måste man undvika onödiga kontakter, komma ihåg att använda munskydd, stanna hemma om man är sjuk och söka sig till provtagning om man har symtom, påminner Åbo stads ansvariga smittskyddsläkare Jutta Peltoniemi.

En betydande andel av smittorna i området sprider sig inom närkretsen. Nästan en tredjedel av alla nya coronafall är relaterade till smittor i familjen eller den närmaste kretsen.

Begränsningar i Åbo stads tjänster

Åbo stad införde omfattande restriktioner och rekommendationer i stadens tjänster och verksamhet redan den 2 december. Begränsningarna gäller både i andra stadiets undervisning och i fritidssektorns verksamhet till och med den 23 december 2020.

Andra stadiets utbildning har övergått till distansundervisning för resten av höstterminen. Grundskolorna fortsätter i huvudsak med närundervisning. Eleverna i högstadiet använder munskydd under alla lektioner.

Biblioteken har begränsad verksamhet så att avstånd går att hålla. Närbibliotekens meröppet har dragits in och läsesalarna är stängda. Evenemang och gruppbesök ordnas endast virtuellt.

Ungdomslokalerna är öppna med begränsad verksamhet och minskat antal samtidiga besökare. Innehåll och tjänster har flyttat till webben.

Museerna är stängda, orkesterns konserter sänds live på webben och Stadsteaterns scen på sociala medier öppnar igen.

Alla tävlingar och matcher inomhus för över 20-åringar är avbrutna. Verksamheten för barn och unga under 20 år fortsätter på sina egna turer. Träningarna måste ske med avstånd och får inte innehålla närkontakt.

Simhallarna, gymmen och ishallarna har stängt för allmänheten. Alla motionsturer för personer över 20 år inom- och utomhus är annullerade, undantaget toppidrotten. Motionsplatserna utomhus är öppna för idrott och motion på egen hand. Staden förutsätter att alla personer över 15 år använder munskydd i inomhuslokalerna förutom under själva prestationen. I Barkplan sker byte till skridskor endast utomhus.

Gruppverksamheten i äldreomsorgen och handikappservicen begränsas. Välfärdscentren fortsätter med verksamhet som stöder närståendevårdare.

Utlysningen av julfreden och Ekumenisk jul i Åbo ordnas utan publik. Barnens nyår i Kuppisparken är har ställts in.

Största tillåtna antalet deltagare i inomhustillställningar är 10 personer och i utomhusevenemang 20 personer.

Den mobila coronabekämpningen startade i Hallis och Perno

Den första mobila coronaprovtagningen i Finland startade sin verksamhet tisdagen den 8 december. I den för ändamålet ombyggda bussen görs provtagningar och information på flera olika språk delas ut om coronaviruset. Målet är att kunna flytta provtagningskapaciteten till lättillgängliga platser i olika delar av Åbo.

Bussen står parkerad alla vardagar i Hallis utanför Huudi (Gregorius IX:s väg 8) kl. 9–11, och på sandplanen mittemot servicecentret Höveli i Perno (Hyrköisvägen 26) kl. 12–14. Ingen tidsbokning behövs och laboratorieremissen skrivs på plats. Provtagningen sker inne i bussen och är oberoende av väder.

Den mobila coronabekämpningen är resultatet av samarbetet mellan Åbo stad och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Åbo stad står för styrningen och remisspraxis medan Tykslabs personal sköter provtagningen.

Vårdnadshavare kan nu sköta ärenden för barn under 15 år i Omaolo

Sedan den 7 december kan vårdnadshavare sköta ärenden för barn mellan 1 och 14 år i Omaolos tjänster. I fortsättningen kan vårdnadshavare till Åbobarn fylla i symtombedömningen för barnets del och på vardagar boka tid till coronaprovtagning via Omaolo eller skicka symtomen för bedömning till hälsovårdens experter. På veckosluten skickas symtombeskrivningarna till hälsovårdare för bedömning. Omaolo meddelar alltid vems ärenden som sköts i det aktuella fallet.

- Tidigare har föräldrarna varit tvungna att boka tid per telefon till stadens coronarådgivning. Den nya funktionen i Omaolo är definitivt en bra sak som svarar till familjernas behov, bedömer överläkare Suvi Vainiomäki i Åbos öppenvård.

Coronainfo för barn och unga i bilder

Åbo stad har givit ut seriebilder för barn och unga om coronan. Seriebilderna finns textade till finska, svenska, albanska, arabiska, bosniska, dari, engelska, kinesiska, kurdiska, persiska, polska, rumänska, somaliska, turkiska, ryska, estniska och vietnamesiska. Serien finns dessutom som animation med texter på finska och arabiska.

Seriens alla versioner hittar du på stadens webbsida www.turku.fi/koronasarjakuva.

2,3 miljoner munskydd till Åbos högstadier

På tisdagen levererades drygt en miljon munskydd till högstadieskolor runtom i Åbo. Efterfrågan i högstadierna är enorm under de kommande veckorna efter att en stark rekommendationen att bära munskydd infördes i all undervisning i årskurserna 7–9. Skolorna delar enligt tidigare instruktioner ut fyra skydd per elev och dag. Den återstående satsen är under leverans, och totalt kommer 2,3 miljoner munskydd att levereras till Åboskolorna. Munskydden räcker långt in på vårterminen. Bildningssektorn betalar anskaffningen av maskerna.

Övriga grundskolor, daghem, gymnasier och Åbo yrkesinstitut kan hämta munskydd för personalens och elevernas bruk i den närmaste högstadieskolans utdelning.

Vasaramäen koulu fortsättningsvis på distans

För att trygga undervisningen fortsätter årskurserna 7–9 i Vasaramäen koulu med distansstudier till och med den 11 december. Samtidigt pågår spårningsarbetet. Elever i behov av specialstöd och i den förberedande undervisningen är i närundervisning.

Bekräftade coronasmittor och exponeringar i Åbo stads verksamhet

Smittor och exponeringar har konstaterats i följande verksamheter:

Dagvården: Hintsankujan päiväkoti, Sateenkaari Koto Oy Päiväkoti Pääskynpesä, Talinkorventien päiväkoti, Päiväkoti Karusellimaa Oy

Skolor och läroinrättningar: Hannunniitun koulu, Lausteen koulu, Luostarivuoren koulun Martin yksikkö, Mikaelin koulu, Nummenpakan koulun Nummen yksikkö, Puolalan koulu, Pääskyvuoren koulu, Sirkkala skola, Turun suomenkielinen työväenopisto, Varissuon koulu, Yli-Maarian koulu, Haarlan koulu.

Laustis hemvård: En exponering har uppdagats i Laustis hemvård och coronaprov tas av totalt 13 klienter.

Aktuella uppgifter enligt verksamhet finns samlade på staden webbsida turku.fi/sv/coronafall.

Nyckelord: