Smittläget i enheten följs noga och nödvändiga isoleringsåtgärder har inletts för att hindra smittspridningen.

Aktuellt om coronaviruset i Åbo

Sållningsundersökningar har inletts med provtagningar av både klienter och personal. De anhöriga har kontaktats igår den 2 december med målet att alla kan ha nåtts under samma kväll. Besöksförbud gäller i Tranbackahemmet 2 till och med den 16 december 2020.

- Isoleringen av de smittade orsakar oro bland klienterna och deras anhöriga. Vi har tydliga handlingsinstruktioner för situationer som denna. Vi gör allt för att hindra ytterligare smittspridningar, säger Sari Ahonen, direktör för äldreomsorgen och handikappservicen.

Nyckelord: