Stadsstyrelsen samlades onsdagen den 2 december för att fatta beslut om begränsningar i stadens tjänster för de kommande tre veckorna i enlighet med den regionala coronagruppens rekommendationer. Begränsningarna har omfattande inverkan på stadens tjänster. Beslut om undervisningen i grundskolorna och andra stadiet gjordes i Åbo redan på tisdagen den 1 december.

Coronapandemin har igen utvecklats mot det sämre i Åbo. Under den senaste veckan (23–29.11.2020) har 76 nya smittor bekräftats i Åbo.

- Coronaläget har under de senaste dagarna försämrats i hela regionen. Med begränsningar över de följande tre veckorna försöker vi påverka situationen. Alla Åbobor ska nu leva ett begränsat liv fram till jul, så att vi kan vända riktningen mot det bättre, säger ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Den 1 december lade den regionala coronaförebyggande arbetsgruppen i Egentliga Finland fram nya rekommendationer och restriktioner för de kommande tre veckorna med avsikten att tygla coronaläget. Anledningen till ytterligare restriktioner är det försämrade läget i Åbo, men också situationen i huvudstadsregionen.

- Målet är att minska på fysiska kontakter och rörligheten. Restriktionerna blir strängare, men åtgärderna är riktade, förebyggande och tillräckligt kraftiga. Barns och ungas motion tryggas och vi riktar åtgärderna så att stadsbornas liv inte begränsas i onödan, säger Åbos stadsdirektör Minna Arve.

Onödiga resor till Nyland och andra landskap som är i spridningsfasen ska nu undvikas, likaså resor från dessa landskap till Egentliga Finland. De nya rekommendationerna och restriktionerna gäller under tiden 3–23 december 2020.

Restriktionerna inverkar på stadens tjänster t.o.m. 23 december

Biblioteken

Användningen av biblioteken begränsas så att snabbesök för att hämta ut böcker och annat material är möjligt, men läsesalarna och samlingarna stängs. Kunddatorerna är tillgängliga inom ramen för snabbesök.

 • Under snabbesök i biblioteken (max. 15 minuter) kan du återlämna och låna reserverat material. Dessutom finns ett begränsat utbud av material som du kan låna på plats.
 • Öppettiderna är oförändrade. De meröppna biblioteken är inte i användning under restriktionerna.
 • Kunddatorerna kan användas, men inte förbokas.
 • Alla bibliotekens evenemang och gruppbesök ställs in eller ordnas endast virtuellt.

Motionslokalerna

För personer över 20 år

 • Alla inom- och utomhusutrymmena som reserverats för verksamhet för personer över 20 år avbokas, undantagen toppidrott: tränings- och tävlingsturer för idrott på landslags-, FM- och förstadivisionsnivå samt professionell träning och tävling i individgrenar som siktar mot internationell toppnivå.
 • Motionsturer i inomhuslokaler, där personer under och över 20 år tränar samtidigt, avbokas.
 • Simhallar och gym stänger för publik användning, undantaget föreningsverksamhet för personer under 20 år samt professionell träning med sikte på internationell toppnivå.
 • Idrottstjänsternas handledda hobbyverksamhet upphör den 2 december.
 • Ishallarnas allmänna turer ställs in.

För personer under 20 år

 • Turer i inomhuslokaler som reserverats för verksamhet för personer under 20 år fortsätter.
 • All tävlingsverksamhet och matcher i inomhuslokaler för personer under 20 år bör ställas in.
 • Träningar för personer under 20 år bör ordnas utan närkontakt. Detta innebär att man ska avstå från träningar och övningar med närkontakt i spelträning, gymnastik och kampsport. Utomhusfaciliteter går bra att använda i träningssammanhang.
 • Ishallarnas allmänna turer ställs in.

Ungdomstjänsterna

Ungdomstjänsterna understryker vikten av trygga platser där barn och unga kan vistas. Besökarantalet begränsas i ungdomslokalerna, i ungas konst- och aktivitetshus Vimma och i Barnens kulturcentrum Äventyrsparken. Regler om bland annat handhygien och avstånd följs noga och användning av munskydd rekommenderas starkt.

Filharmoniska orkesterns konserter under resten av året endast som livesändning

Åbo filharmoniska orkesters konserter under resten av året ges utan publik. Orkestern fortsätter dock sin verksamhet, och resten av årets konserter sänds direkt som webbkonserter på adressen tfo.fi/live. Små förändringar är på kommande i programmet. Webbkonserterna är avgiftsfria.

Även självständighetsdagens konsert ges utan publik. Konserten kan ses och höras på webben.

Den ekumeniska julen i Åbo ordnas utan publik. Tillställningen visas på Yle TV1 på julafton.

Återbetalning av biljetter sköts enligt vårens modell. Orkestern tar kontakt med sina kunder. Mera information finns på sidan tfo.fi.

Åbo Stadsteater ställer in alla föreställningar och liveevenemang.

Begränsningarna gäller även Visit Turkus guidade rundvandringar Julsäsongens guidningar Christmas Walk ställs in.

Egentliga Finlands regionförvaltningsverk fattar beslut om strängare sammankomstbegränsningar onsdagen den 2 december. Åbo stad informerar senare om det nya beslutets inverkan på stadens tjänster.

Enligt den regionala coronagruppens rekommendationer får högst tio personer samtidigt delta i allmänna tillställningar som ordnas inomhus. I utomhusevenemang ska särskild uppmärksamhet fästas vid användning av munskydd och fysisk distansering. Privata tillställningar för fler än tio personer ska undvikas.

Undervisning på distans i andra stadiet och gymnasierna, dagvården fortsätter som vanligt

De största förändringarna i bildningssektorns verksamhet gäller utbildningarna på andra stadiet. Katedralskolan i Åbo övergår till distansundervisning torsdagen den 3 december, och övriga gymnasier följer efter måndagen den 7 december. Åbo yrkesinstitut fortsätter med distansstudier enligt hybridmodellen terminen till slut.

Dagvårdens verksamhet fortsätter som vanligt. Närundervisningen fortsätter i låg- och högstadierna. Om coronasmittor och exponeringar hittas, övergår skolor och klasser till distansundervisning på viss tid. Undervisningen i S:t Olofskolans årskurser 7–9 fortsätter på distans till och med den 4 december.

Åbo svenska arbetarinstituts och Turun suomenkielinen työväenopistos närundervisning upphör den 4 december.

Välfärdcentren fortsätter att stöda närståendevårdare, restaurangerna stänger

Inom välfärdssektorns påverkar restriktionerna gruppverksamheten i äldreomsorgen och handikappservicen. Lehmusvalkama och Rosenkvarterets välfärdscenter begränsar sina verksamheter så att endast minnesrehabiliteringens grupper som stöder närståendevården fortsätter. Högst tio personer deltar samtidigt. Övrig hobbyverksamhet avbryts och välfärdscentrens restauranger stänger.

Åldringscentren avstår från att ordna anhörigkvällar så länge som begränsningarna gäller. Anhöriga kan dock besöka sina nära. Under besöken följs alla anvisningar och råd.

Handikappservicens arbets- och dagverksamhet ordnas så att högst tio personer samtidigt deltar. I verksamheten följs alla anvisningar och råd.

Bekräftade coronasmittor och exponeringar i stadens verksamhet

Under den senaste veckan har följande smittor och exponeringar bekräftats:

 • Dagvården: västra områdets familjedagvård, daghemmet Norlandia Ilo 
 • Skolor och läroinrättningar: Braheskolan, Aunelan koulu, Lausteen koulu, Puolalanmäen lukio, S:t Olofsskolan, Åbo yrkesinstitut Råggatans campus, Vasaramäen koulu

Uppgifter enligt verksamhet finns på sidan turku.fi/sv/coronafall.

Åbo handlar snabbt och förebyggande

Sedan coronaepidemin började har Åbo vidtagit åtskilliga åtgärder för att hejda spridningen av viruset. Rekommendationen att använda munskydd är omfattande:

 • Åbo stad uppmanar att använda munskydd i alla offentliga utrymmen, i stadens verksamhetsställen och i Fölibussarna
 • Munskydd rekommenderas i andra stadiet och högstadierna.
 • Barn under 15 år rekommenderas att använda munskydd i inomhusmotionslokalerna och användning förutsätts av alla över 15 år.
 • Alla som lämnar eller hämtar barn på dagis uppmanas använda munskydd.
 • Det är synnerligen viktigt att munskydd används i hälsovårdens lokaler.

Åbo stad har tillsammans med Kesko och K-Supermarket Annika delat ut 3500 engångsmunskydd i Kråkkärret. Personal från servicecentralen för sysselsättning Työpiste har deltagit i planeringen och utdelningen.

Åbo har sedan hösten utökat åtgärderna till exempel på flygfältet och i hamnen. Passagerare som anländer till Finland får coronaråd på flygfälten och i hamnarna. Resenärer som anländer från riskländer testas systematiskt.

Coronarekommendationer och restriktioner som gäller i stadens tjänster och verksamhet finns samlade på sidan turku.fi/sv/coronarad

 

Nyckelord: