Åbo stad har beslutit att fortsätta serviceavtalet med Someturva från och med december 2020. Tjänsten erbjuds till klassarna 3-9 i Åbo grundskolor samt till gymnasiernas och Åbo yrkesinstitutets studeranden på finska och svenska. Målet är att förhindra mobbning som unga möter på nätet och ingripa i det i ett tidigt skede.

Someturva

Someturva är en anonym onlineapplikation som kan användas för att be om hjälp i svåra eller obehagliga situationer som sker på nätet eller sociala medier, som exempelvis mobbning, hot eller sexuella trakasserier.

Användning av tjänsten kräver enbart en aktivering. Inloggningskoden är tillgänglig via din skola. Koden kan inte delas.

Incheckning sker på palvelu.someturva.fi

Användaren av tjänsten får inom 48 timmar ett svar som innehåller ett rättsmässigt och psykologiskt uppskattning samt konkreta anvisningar om sätt att behandla situationen

Åbo stad tog på hösten 2019 Someturva-tjänsten i bruk på prov som första kommun. Till att börja med var Someturva i bruk i finskspråkiga grundskolor och gymnasier i Åbo men på våren 2020 utvidgades tjänsten även till svenskspråkiga skolor.

Nya inloggningskoder och bruksanvisningar delas ut till eleverna, studeranden och personalen från och med 1.12. Veckan 50 kommer Åbo yrkesinstitut med som en ny användargrupp. Studeranden och personalen vid yrkesinstitutet får anvisningarna om inloggningen 8.12.

Via Someturva är det möjligt att anmäla i sociala medierna och näten om olämpligt uppträdande. Användaren av tjänsten får inom 48 timmar ett svar som innehåller ett rättsmässigt och psykologiskt uppskattning samt konkreta anvisningar om sätt att behandla situationen. Anmälningen svaras av jurister och socialpsykologer som har specialiserat sig på sociala medier.

Redan under första provmånaderna har unga från Åbo skickat via Someturva tiotals anmälan om mobbning de erfarit. Av de anmälda faller fyller ungefär 35 % kännetecknen för ett brott. Bland de vanligaste brotten var ärekränkning, brotts som kränker barnets sexuella självbestämmanderätt samt brott mot kommunikationsfriden.

- Åbo stads skolor har förbundit sig till arbete mot mobbning. Vi upplever att det är viktigt att unga som möter mobbning får stöd även under distansundervisningen, på fritiden och då de inte vågar be hjälp from en bekant vuxen. Vi hoppas att ingripandet i mobbning i sociala medierna verkar som en både korrigerande och förebyggande åtgärd och att unga märker att deras handlingar har konsekvenser, berättar Riikka Koivunen, servicechef vid Åbo grundundervisning.

Ensamhet och för mycket tid i sociala medierna  ökar risken att bli mobbad på nätet.

Experterna på Someturva har observerat att barn och unga tillbringar under sociala isoleringen mera tid i sociala medierna. Enligt #MPKorona-enkäten upplever 69 procent av unga coronavirussituationen som problematisk uttryckligen på grund av för mycket tid på nätet, sociala medierna och i telefonen. En ökad användning av sociala medierna ökar risken möta trakasserier eller mobbning på nätet.

Å andra sida är unga mera ensamma i och med pandemin. Man försöker undvika sociala kontakter och det är begränsningar i hobbyverksamheten.

- En intressant synvinkel steg fram i undersökningarna: vi vet inte ens exakt hur barn och unga använder teknologi och sociala medier under undantagstillstånden.  Då unga nu använder mera sociala medier och laddar flera nya appar kan det uppstå alldeles nya slag av problematiska fenomen och former av trakasserier i sociala medierna, tänker Kaisa Rissanen, rättsliga rådgivare för Someturva.

Till exempel 83 procent av barnen som svarade på Barnets röst 2020-enkäten berättade att det är åtminstone lite utmanande att upprätthålla vänskapsförhållanden under undantagstillståndet. Mer än vart tredje (36 %) kände att det var mycket eller ganska utmanande att upprätthålla vänskapsförhållanden.

- Då fysiska kontakter minskar är det alltmer viktigt att det finns hjälp att få i svåra situationer både lätt och digitalt, Rissanen slutför.

Nyckelord: