Säsongsinfluensavaccinet är det bästa skyddet mot influensa.Skyddet utvecklas på cirka två veckor. Influensavaccinet kan inte orsaka influensa.

Största delen av de vaccinerade undgår influensan. Om en person som vaccinerats trots allt insjuknar, är sjukdomen i allmänhet lindrigare och tillfrisknandet snabbare.

Hos äldre personer förebygger vaccinet vartannat influensafall av tio och hos barn och friska människor i arbetsför ålder fem till nio influensafall av tio. Samtidigt minskar det antalet dödsfall som beror på influensa, fall som kräver sjukhus- och anstaltsvård, antibiotikakurer, följdsjukdomar (öroninflammation, lunginflammation och luftrörskatarr) samt influensasmittor.

Om en person som vaccinerats trots allt insjuknar, är sjukdomen i allmänhet lindrigare och tillfrisknandet snabbare. Däremot skyddar vaccinet inte mot vanlig förkylning, eftersom dessa orsakas av över 200 olika virustyper i luftvägarna. 

Influensa är en sjukdom som orsakas av många olika typer av virusstammar som varierar från år till år. Vissa virusstammar orsakar en värre epidemi för barn medan andra drabbar särskilt äldre. 

När det är sommar i Finland sprider sig viruset runt på södra halvklotet och förändras hela tiden. Därför är det i det skede då vacciner utvecklas svårt att veta i vilken form viruset kommer till Finland. Viruset fortsätter att förändras i Finland och börjar sprida sig vidare när det igen blir sommar.

Mera information (thl.fi):