I Finland börjar säsonginfluensaepidemin vanligtvis vid årsskiftet och räcker 2–3 månader. En av de viktigaste förebyggande åtgärderna är handtvätt.

Influensa är en snabb inflammation av de övre luftvägarna. Epidemier förekommer varje vinter, då 5–15 procent av vuxna och 20–30 procent av barn insjuknar.

Influensan börjar vanligtvis med en snabbt stigande hög feber åtföljd av muskelvärk, huvudvärk och illamående. Dessutom förekommer torr hosta, halsont, snuva och täppt näsa som vid vanlig förkylning. Öroninflammationer och bronkit förekommer som följdsjukdomar även vid mildare influensa.

I Finland börjar säsonginfluensaepidemin vanligtvis vid årsskiftet och räcker 2–3 månader.

Handtvätt spelar en betydande roll i bekämpningen av infektioner

Synlig smuts upptäcker man lätt och tvättar bort den från händerna, men då det gäller osynliga bakterier och virus är situationen en helt annan. Från människors händer sprids otaliga sjukdomsalstrande mikrober till omgivningen och till ytor på allmänna platser, varav de mest kända är influensavirus som orsakar luftvägsinflammationer eller Noroviruset, som orsakar diarré- och spysjukdom.

Var och en kan ändå göra något för att hindra smittan. En av de viktigaste förebyggande åtgärderna är att alltid tvätta händerna vid hemkomst, före köksarbeten och matlagning samt efter toalettbesök.

Hemma räcker det att tvätta händerna med varmt vatten och tvål för att upprätthålla den dagliga handhygienen. När infektionssjukdomarna rasar kan man hemma effektivisera handhygienen med handdesinfektion.