Vad bör samfund och föreningar veta om coronavirusets och undantagsförhållandenas inverkan på bidrag som beviljats av Åbo stad? Vi har sammanställt en lista över vanliga frågor gällande undantagsförhållandena och bidrag som beviljats till föreningar.

Tilläggsinformation och kontaktuppgifter

Frågor gällande bidrag som tilldelas från stadsstyrelsens budget samt bidragssystemet

Kulturnämndens bidrag

Idrottsnämndens bidrag

Ungdomsnämndens bidrag

  • Verksamhetsbidrag och riktade specialbidrag; verksamhetsledare Joonas Petäjäniemi, joonas.petajaniemi@turku.fi, tfn. 050 554 6113
  • Ungdomsnämndens projektbidrag och Helt Eget-projektbidrag; ungdomssekreterare Mirja Teräs, mirja.teras@turku.fi, tfn. 044 907 2969

Social- och hälsovårdsnämndens bidrag

Lokalservicecentralens kontaktuppgifter

Frågor gällande hyresbetalning

Stadsstyrelsen godkände det sk. Åbopaketet på måndag 30.3.2020. Paketet innehåller en lista över åtgärder som är tänkta att lindra förutsättningarna för att näringslivet och den tredje sektorn ska kunna fungera i undantagssituationen som orsakats av coronaviruset.

Man följer huvudsakligen stadens allmänna bidragsanvisningar och sektorernas egna bidragsprinciper även under undantagssituationen. Åbopaketet innheåller specificeringar gällande undantagsförhållandena, främst om återkrav av bidrag samt ändring av användningsområde eller förlängning av användningsperioden.

Vi har sammanställt en lista över vanliga frågor gällande undantagsförhållandena och bidrag som beviljats till föreningar.

Frågor och svar:

Kommer bidrag att återkrävas, om verksamheten inte kan förverkligas som planerat?

Bidrag som beviljats för år 2020 kommer inte att återkrävas medan undantagsförhållanden råder och inte heller efter att läget upphört, om bidragets användningssyfte har ändrats enligt behov eller om användningsperioden har förlängts.

Kan man ändra bidragets användningssyfte eller skjuta upp tidpunkten?

I enlighet med den allmänna bidragsanvisningen kan användningssyftet ändras med det utbetalande organets beslut, baserat på skälig orsak och en skriftlig anhållan.

I enlighet med Åbopaketet är det sektorns direktör som fattar beslut om att ändra användningssyfte och förlängning av användningsperioden. Användningsperioden kan förlängas med högst ett år.

För att ändra användningssyfte eller -period bör man göra en skriftlig anhållan som skickas in i bidragstjänsten under respektive bidragsansökan.

Kan en förening hamna i en sådan situation under undantagsförhållandena, där ett beviljat bidrag återkrävs?

I enlighet med Åbopaketet förutsätts bidragsmottagare att följa undantagsrekommendationer som utfärdats i ordnandet av bl.a. träningar o.d. sammankomster. Verksamhetsbidrag kan återkrävas om detta trotsas. I andra fall följs de allmänna bidragsanvisningarna. 

Bidrag som beviljats för år 2020 kommer inte att återkrävas medan undantagsförhållanden råder och inte heller efter att läget upphört, om bidragets användningssyfte har ändrats enligt behov eller om användningsperioden har förlängts.

Evenemanget eller verksamheten som skulle förverkligas med bidrag har inhiberats pga. undantagssituationen, hur ska vi göra?

Ifall ett bidrag eller en del av det inte används, bör bidraget eller delen av det återbetalas. Om evenemanget/aktiviteten kan flyttas till en annan tidpunkt eller om användningssyftet kan ändras, till exempel till digital verksamhet, kan man anhålla om ändring av användningssyfte eller -period som beskrivet ovan.

Är det möjligt att ansöka om bidrag av staden för att förverkliga evenemang / verksamhet under undantagssituationen?

De bidrag vars ansökningstid är igång i det elektroniska bidragssystemet kan ansökas som vanligt. Då man arrangerar annat än digitala evenemang och aktiviteter, och har beviljats bidrag från staden, bör man nu under de rådande undantagsförhållandena följa de anvisningar som myndigheterna utfärdat och avstå från att arrangera publikevenemang åtminstone fram till 30.6.2020. Riktade specialbidrag, bortsett från digitala evenemang och verksamhet samt omständighets-, reparations- och grundrenoveringsstöd, beviljas i regel inte medan undantagsförhållanden råder, utan man ska försöka flytta dessa tillfällen.

Tills vidare finns det inte något särskilt ”undantagssituationsbidrag” att ansöka.

Hur ska vi gå till väga med bidragsredovisningen, om årsmötet har skjutits upp pga. undantagsförhållandena?

Ifall bidragsmottagarens årsmöte har till följd av undantagsförhållandena ställts in eller skjutits upp, kan den krävda årsredovisningen/bokslutet godkännas med styrelsens underskrifter tillsammans med utkast på bidragsårets verksamhetsplan och uppskattad budget. Samfund vars årsmöte har hållits innan undantagsförhållandenas början (16.3.2020) bör som vanligt skicka in årsredovisningen/bokslutet som bekräftats av årsmötet som redovisning.

Vår förening är hyresgäst i stadens lokaler. Vad har vi för möjligheter beträffande hyresbetalningen, då vi för tillfället inte kan arrangera verksamhet?

På separat anhållan från hyresgästen kan hyresbetalningen skjutas upp med tre (3) månader och för det uppskjutna hyrorna görs en individuell betalningsplan inklusive återbetalningsavtal, med högst 24 månaders återbetalningstid. De företagare som har hyresavtal i stadens stängda kultur- och motionsanläggningar kommer inte att uppbäras hyra för den tid som staden har bestämt att lokalerna hålls stängda. Gällande ärenden som har med hyresbetalning att göra rekommenderar vi att kontakta stadens Lokalservicecentral, vars kontaktuppgifter hittas i den gråa inforutan på denna sida.