Ingenjörs- och IT-tradenomstuderande vid Åbo yrkeshögskola har i samarbete med Åbo museicentral och projektet Historiskt museum till Åbo byggt en mobilapp över Gamla Stortorget. Med hjälp av Turku goes 1812 Mobile kan man se det historiska Åbos centrum så som det såg ut före storbranden år 1827. Appen lanseras den 3 maj 2019, och den kan laddas ner gratis på Google Play.

Upplev det historiska Åbo

- Den nya appen hämtar de historiska landskapen som blev bekanta i Turku goes 1812 -popupen till våra egna mobila enheter. Man kan uppleva det historiska Stortorget till exempel hemma eller i klassrummet. Som bäst är upplevelsen på plats, då man samtidigt ser den moderna staden omkring sig, säger Minna Sartes, direktör för Åbo stads fritidstjänster.

Turku goes 1812 Mobile utnyttjar samma 3D-modell, som den populära virtuella världen som visades i ett pop up -evenemang tidigare i vintras. Modellen, gjord av FAKE Productions Oy, är skapad på basen av forskning i kartor och byggnadsritningar från 1700- och 1800-talen. Som sakkunnig verkade forskardoktor Panu Savolainen vid Åbo universitet. Mobilappen som lanseras idag visar Stortorget i två panoramabilder i 360°. Inforutor ger ytterligare information om de historiska byggnader som visas i bilderna.

Appen visar det historiska Stortorget med de omgivande byggnaderna.

Syftet med mobilappen är att ge både åbobor och turister en ökad insikt i hur staden har sett ut. I appen finns språkval, och den kan användas på svenska, finska och engelska.

- Det är fint att ha fått vara delaktig i ett projekt som kombinerar IT-studerandes kunnande i olika områden med Museicentralens expertis i stadens historia, kommenterar studerandeprojektchef Joel Virolainen

Turku goes 1812 Mobile planerades och förverkligades i samband med innovationsprojektet Capstone, som inleddes under hösten 2018. Målsättningen med Capstone är att sammanföra arbetsliv och studier på ett konkret och realistiskt sätt. Både studerande och näringslivet kan dra nytta av projektets gång och resultat.

Platser ur historien möter dagens Stortorg på kartan. 
  • Guidningarna i den virtuella världen Turku goes 1812 fortsätter i Åbo slott fr.o.m. den 1 juni. Biljetterna kommer till salu i medlet av maj.
Nyckelord: