Nämnden för fastighets- och byggnadsärenden

Mötestider under våren 2021

 • 14.01.2021 klo 16.15
 • 28.01.2021 klo 16.15
 • 11.02.2021 klo 16.15
 • 25.02.2021 klo 16.15
 • 11.03.2021 klo 16.15
 • 25.03.2021 klo 16.15
 • 08.04.2021 klo 16.15
 • 22.04.2021 klo 16.15
 • 06.05.2021 klo 16.15
 • 20.05.2021 klo 16.15
 • 03.06.2021 klo 16.15

Nämnden för fastighets- och byggnadsärenden verkar som byggnadstillsynsmyndighet i enlighet med markanvändnings- och bygglagen och sköter ledningen, rådgivningen och inspektionen av fastighets- och byggnadsärenden i Åboregionen samt verkar som kommunal tillsynsmyndighet i enlighet med 15 § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden.

Föredragande i nämnden är Leena Salmelainen. Nämndens sekreterare är Harri Lehtinen.

Medlemmar i nämnden för fastighets- och byggnadsärenden

Nämndens verksamhetsområde