Eldningsplatser

Bekanta dig även med

Det är tillåtet att göra upp öppen eld endast vid särskilt avsedda eldningsplatser. Att göra upp eld på andra platser är förbjudet.

Särskilt avsedda platser och grillområden finns bland annat på Saro udde på Runsala, och på stadens friluftsöar Vepsä, Maisaari och Pähkinäinen. Vid dessa platser är det tillåtet att grilla även när det är jordbrandsrisk, så länge särskild försiktighet iakttas.

Åbo stad beviljar inte tillstånd att elda på allmänna platser eftersom all grillning innebär risk för jordbrand. Förbudet gäller även alla typer av kolgrillar. Enligt räddningverket räknas engångsgrillar som öppen eld och är därmed också förbjudna.

Eldnings- och grillplatser i Åbo

Impivaara

  • grillplats med skyddstak (Kurrastigen)
  • staden står för veden vintertid

Runsala

  • Saro udde
  • fyra grillplatser med skyddstak och två utan, egen ved behövs

Friluftsöarna Vepsä, Maisaari och Pähkinäinen

  • egen ved behövs