Vårdbergsparken

Vårdbergsparken är en av landets äldsta och värdefullaste stadsparker både ur utsiktsmässigt och kulturhistoriskt perspektiv. I början av 1800-talet bestod Vårdberget likt de andra kullarna i Åbo av kala klippor och stenjord. Under seklens gång bröt man sten ur berget för att bygga staden. Träden som växte på backen höggs ner och användes som brännved. När man efter stadsbranden 1827 började tala om att öka grönskan på de karga och kala backarna, och Engels nya detaljplan dessutom betonade trädplanteringens betydelse för brandsäkerheten, var Vårdberget den första av kullarna i Åbo där man började plantera träd.

De första planteringarna på Vårdberget gjordes under 1840–50-talen. Planteringsarbetet leddes av borgarna i Åbo och gjordes utgående från entreprenadanbud som godkänts av magistraten. Byggandet gick långsamt eftersom man transporterade mylla till den klippiga terrängen med hästskjuts och till de branta sluttningarna till fots. År 1843 hade man planterat träd- och blomstergrupper, byggt naturstenstrappor, terrasser och utsiktsplatser samt placerat ut bänkar på Vårdberget.

År 1873 gjordes en mer omfattande parkplan som slutligen endast delvis genomfördes. Av byggnaderna förverkligades endast sommarrestaurangen ”Tutis” som byggdes uppe på backen 1877 och revs 1964. Inrättningsarbetet i Vårdbergsparken slutfördes i slutet av 1890-talet. Därefter har parken utvidgats flera gånger. Även vissa gångvägar har ändrats.

De svenskspråkiga studenterna firade första gången valborg på vårdbergsbacken 1919. Emellanåt firade man även valborg i Kuppis, men från och med 1925 har studenterna oavbrutet firat valborg på Vårdbergsbackens valborgspicknick. Sommarteaterverksamheten som arrangeras av Turun Työväenteatterin Kannatusyhdistys flyttades till Vårdberget intill Klosterbacken sommaren 1954. I parkens östra del byggdes då en åskådarläktare för Åbo sommarteater (Turun kesäteatteri). Läktaren förnyades 2000.

På sommaren är Vårdbergsparken numera en populär plats för picknickar, utevistelse eller gårdsspel. Parken står till tjänst för invånarna dagligen, året runt, som en tyst genomfartsrutt, ett motionsspår och en lekplats för barn.

Yta 71 647 m2

Vårdklass A2, A3, B2, C1, EH

Trädbestånd I Vårdbergsparken växer totalt över 70 arter med trädstam, varav de mest sällsynta arterna är dvärgalmen, ontariopoppeln, fransspirean och parksyrenen. Majoriteten av träden är lövträd, varav skogslönnen och parklinden är de vanligaste arterna. Parkvägarna kantas av lövträd medan barrträd såsom granar och blågranar växer som små grupper i mitten av parken. De äldsta träden i parken är rejält över hundra år gamla, och inga nya träd har planterats i parken på en lång tid.

Läge på kartan

Visste du att…

  • Vid de gångvägar som leder från Vårdgränden och Djäknegränden mot observatoriet har man ställt skyltar som berättar om havets nivå på den förhistoriska tiden. Vårdberget var en av de första öarna som kom upp ur havet i Åboregionen.
  • Vårdbergsparken är en nationellt betydelsefull helhet av byggd miljö.
  • Före Åbo brand 1827 och före Vårdberget gjordes om till en backpark ägnade sig invånare i alla åldrar åt att åka karusell i nöjesparken Surutoin som fanns på bergets södra sluttningar samt njuta av grönskan i dåvarande  Gadolins trädgård.