Influensavaccination av elever och studerande

Skolhälsovården erbjuder influensavaccinationer för elever som hör till en riskgrupp. Anmälningar och tidsbokningar tas emot av den egna skolhälsovårdaren.

Studenthälsovården

Åbo stads studenthälsovård sköter om vaccinationerna av studerande vid yrkeshögskolorna. Mottagningen sker på adressen Tavastgatan 10, 4. vån. Tider kan bokas från och med den 26 oktober 2020 i eHälsoservicens elektroniska tidsbokning eller per telefon 02 266 1570.

Vaccinationstiderna är på eftermiddagarna och enstaka lördagar under tiden 26 oktober – 29 november 2020.

Vem får vaccinet?

De avgiftsfria influensavaccinationerna rekommenderas framför allt för personer som hör till någon av riskgrupperna samt deras närmaste. Gratis vaccin får

  • personer över 65 år
  • gravida
  • barn under 7 år
  • personer med en grundsjukdom
  • nära anhöriga till personer som är speciellt utsatta för allvarlig influensa
  • personer som ska inleda sin beväringstjänst
  • personal inom social- och hälsovårdssektorns samt läkemedelsförsörjningens kundservice

Ta kontakt

Boka tid till vaccination