Utfallet av vårdgarantin vid Åbo stads hälsostationer

Ytterligare information

Mål: Kommuninvånarna ska omedelbart få kontakt med sin hälsostation på vardagarna under tjänstetid, brådskande vård ska ordnas samma dag vid hälsocentralen och icke-brådskande vård inom tre månader.

Kommuninvånarna får omdelbart kontakt med hälsostationerna i Åbo och vårdbehovet bedöms samma dag. Jourvård och brådskande vård ges på hälsostationerna eller vid den gemensamma jourmottagningen: jourvård ges samma dag och brådskande vård enligt bedömningen av vårdbehovet antingen samma dag eller i varje fall inom tre dagar.

Kötiden för icke-brådskande vård uppfyller bra ramen för vårdgarantin. Situationen varierar likväl på olika hälsostationer. Den längsta kötiden på 42 dagar har Tallbackens hälsostation, den kortaste kötiden på 5 dagar har Pansio hälsostation. Obs: Pga. coronainfektionsepidemin har det uppstått förändringar i hälsostationernas tjänster. För tillfället syns det också i kötiderna.

 

Hälsostation

Den genomsnittliga väntetiden för icke-brådskande vård 1.2.2021

Hälsostationen Centrum19 dagar
Kyrkovägens hälsostation19 dagar
Hälsostationen Tallbacken42 dagar
Runosbackens hälsostation17 dagar
Pansio hälsostation5 dagar
Kråkkärrets hälsostation11 dagar