eHälsoservice

Åbo stad erbjuder sina kunder personlig eHälsoservice som innefattar tidsbeställningstjänst, textmeddelandetjänst, webbmeddelandetjänst, blankettjänst samt hälsoinformationstjänst.

  • Via tidsbeställningstjänsten kan du boka nya tider, avboka eller flytta tider som du redan bokat samt kontrollera uppgifterna om de bokade tiderna
  • Via textmeddelandetjänsten kan du få påminnelser om bokade tider, få laboratorieresultat och andra uppgifter som gäller hälsotillståndet
  • Via webbmeddelandetjänsten kan du ställa frågor om hälsotillståndet till hälsovårdspersonalen, få laboratorieresultat och andra uppgifter som gäller hälsotillståndet
  • Via blankettjänsten kan du t.ex. skicka resultaten från de mätningar som du gjort hemma till hälsovårdspersonalen eller be om att få eRecepten förnyade.
  • Via hälsoinformationstjänsten kan du granska uppgifter om mätningar, medicinering, laboratorieresultat och diagnoser.

Det kostar inget för kunderna att använda eHälsoservice. Service är inte avsedda för brådskande ärenden. Man loggar in i eHälsoservice-betjäningsportalen genom Suomi.fi-identifieringen. Mera information om denna service och hur man tar i bruk den får du på sidan frågor och svar. Du kan ge feedback om eHälsoservice via feedbackservicen.

Åbo stads munhälsovårds elektroniska betjäningstjänst är tillgänglig via webbsidorna för munhälsovården inom Åbo stad.

Coronavirusvaccinationerna i Åbo

Att avboka vaccintid

Om vaccintiden inte passar, ska du avboka den. Det kan du göra på två olika sätt: 

  1. per telefon till Åbos coronavaccinationsrådgivning, tfn 02 266 0159. Du kan ringa vilken tid på dygnet som helst och lämna ett röstmeddelande. 

Efter att tiden är avbokad kan du själv resevera en ny vaccintid.