På denna sida uppdaterar vi aktuell information om Åbo stads coronavirusvaccinationer. (Uppdaterad 26.2.2021)

Tidsbokning för personer som hör till riskgrupp 1

 • Gäller personer mellan 18 och 69 år
 • Fullbokade
 • Boka tid per telefon: Åbo stads Coronavaccinationsrådgivning, tfn 02 266 0159 (vardagar kl. 8–14)
 • Förbered dig på att visa på vilken grund du hör till riskgruppen.

E-bokningen för  80-åringar och äldre

Nya tider

 • Boka tid per telefon: Åbo stads Coronavaccinationsrådgivning, tfn 02 266 0159 (vardagar kl. 8–14)

Vanliga Frågor

 • Coronavaccinationsrådgivningens telefontjänst avsedd för Åbobor öppnar torsdagen den 18 februari. Telefontjänsten svarar på frågor om tidsbokningar och om vaccinationerna. Telefontjänsten betjänar kommuninvånare mån–fre kl. 8–14 på nummer 02 266 0159.
   
 • Hälsostationerna ringer upp Åbobor som är 85 år eller äldre och ger dem en personlig kallelse till coronavaccination. (Nya tider)
   
 • För tillfället vaccineras över 80-åringar (Nya tider) och personer mellan 18 och 69 år som hör till den medicinska riskgruppen 1  (Fullbokade) Vaccinationstider kan bokas antingen via det elektroniska bokningssystemet eller coronarådgivningens telefontjänst.
 • Vaccineringen av 70–79-åringarna har ännu inte börjat på grund av att Astra Zenecas vaccin enligt nationella anvisningar kan ges endast åt personer under 70 år.

Välj din grupp bland länkarna för detaljerad information om coronavaccinationerna:

I den här tabellen uppdaterar vi vaccinationsschemat. (25.2.2021)

Grupp som ska vaccineras Tidtabell 
Personal och klientel i åldrevårdens boendeservice och institutionsvård. Första vaccinationsomgången är färdig
Hemvårdens klienter och andra äldre som hör till högriskgruppen  Pågår
Social- och hälsovårdssektorns vårdpersonal som arbetar med coronarelaterade uppgifterFörsta vaccinationsomgången är färdig
Personer som hör till social- och hälsovårdens kritiska yrkesgrupper   Pågår  
Massvaccination av befolkningen *Olika grupper vaccineras parallellt med vaccin av olika märken.
Grupp som ska vaccineras Tidtabell 
85 år och äldrePågår (personlig kallelse till vaccinationen sker per telefon anefter som vaccinet levereras till Åbo)
80 år och äldre  Pågår 
70 år och äldre  Beräknad start i mars (tidsbokningen har ännu inte öppnat)
Medicinska riskgrupper 1. (18-69-åringar)Pågår 
Medicinska riskgrupper 2. (18-69-åringar)Beräknad start i mars (tidsbokningen har ännu inte öppnat)
Massvaccination av befolkningen  Beräknad start på våren (tidsbokningen har ännu inte öppnat)

* förutsätter att mängden levererat vaccin ökar

Obs! Uppskattningarna kan ändra beroende på tillgången till vaccin. Enligt de nationella riktlinjerna vaccineras endast 18–69-åringar med Astra Zenecas vaccin.

 • Det nationellt gällande förlängda intervallet mellan coronavaccindoserna till 12 veckor gäller alla från och med vecka 6. Så här påverkas Åbo

 • Staden informerar om hur vaccinationerna framskrider och om massvaccinationerna i takt med att tidtabellerna klarnar. Du kan följa med informationen i media och annonser samt på Åbo stads webbplats och i sociala medier.

Mer information om vacciner och coronaviruset