På denna sida uppdaterar vi aktuell information om Åbo stads coronavirusvaccinationer. (Uppdaterad 14.5.2021)

Tidsbokning

  Boka tid per telefon: Åbo stads coronavaccinationsrådgivning, tfn 02 266 0159 (vardagar kl. 8–14)

  • Boka endast per telefon: medicinsk riskgrupp 1 och 2 (16–17-åringar)

  Avboka vaccintid 

  Om vaccintiden inte passar, ska du avboka den. Det kan du göra på två olika sätt: 

  1. per telefon till Åbos coronavaccinationsrådgivning, tfn 02 266 0159. Du kan ringa vilken tid på dygnet som helst och lämna ett röstmeddelande. 

  Efter att tiden är avbokad kan du själv resevera en ny vaccintid.

  Vanliga frågor

  Aktuellt

  • En ny anmälningssida för alla Åbobor över 18 år som önskar få coronavaccinet. Kommuninvånarna matar själva in sina kontaktuppgifter på sidan jagtarvaccinet.turku.fi och får senare ett sms med en vaccintid till första dosen. SMS-kallelserna nu och nästa vecka till 49-40 åringar och äldre. Läs mer: Boka tid till coronavaccination via sidan jagtarvaccinet.turku.fi 
    
  • För tillfället vaccineras personer som är 54 år eller äldre och personer som hör till riskgrupp 1 och 2. E-bokningen pågår för alla över 55 år samt personer som hör till en medicinsk riskgrupp 1 eller 2, kan reservera tiden själv, antingen via e-bokningen, webbtjänsten jagtarvaccinet.turku.fi eller per telefon till coronavaccinationsrådgivningen. 
    
  • Vaccinationer ges på torsdag Kristi himmelsfärdsdag 13.5. som vanligt.
    
  • Alla nya tider i e-bokningen för 65-plussare är tider med mRNA-vaccin (Comirnaty eller Moderna). 65-plussarnas andra dos ges alltid med samma vaccin som den första. Om du som är under 65 år och hör till en riskgrupp har fått första dosen med AstraZeneca, ges andra dosen med Comirnaty eller Moderna. 
    
  • Enligt gällande uppfattning har en person som haft en covid-19-infektion ett skydd i cirka ett halvt år, och enligt rekommendationerna ska vaccinet ges tidigast 6 månader efter sjukdomen.

  Välj din grupp bland länkarna för detaljerad information om coronavaccinationerna:

  Så här utvecklas vaccinationsläget i Åbo

  Vaccinationsläget i Åbo 10.5.2021: 64 822 Åbobor har fått den första dosen (38,4% Åbobor), och 10 403 Åbobor har fått två doser. Källa: Nationella vaccinationsregistret, coronavaccinationer, THL. Bilden uppdateras varje måndag på webbsidan.

  I den här tabellen uppdaterar vi vaccinationsschemat (14.5.2021)

  Grupp som ska vaccineras Tidtabell 
  Personal och klientel i åldrevårdens boendeservice och institutionsvård. Andra vaccinationsomgången pågår
  Hemvårdens klienter Andra vaccinationsomgången pågår
  Social- och hälsovårdssektorns vårdpersonal som arbetar med coronarelaterade uppgifterAndra vaccinationsomgången pågår
  Personer som hör till social- och hälsovårdens kritiska yrkesgrupper   Pågår  
  Massvaccination av befolkningen Olika grupper vaccineras parallellt med vaccin av olika märken.
  Grupp som ska vaccineras Tidtabell 
  65 år och äldre  Pågår 
  55–64-åringarPågår
  Medicinska riskgrupper 1. (16–69-åringar)Pågår 
  Medicinska riskgrupper 2. (16–69-åringar)Pågår 
  Massvaccination av befolkningen  (över 18-åringar)Nya anmälningssidan har öppnat, SMS-kallelserna till 49-40-åringar och äldre (Vecka 19/20)
  16-17-åringarUnga i åldern 16–17 år får coronavaccinet i studerandehälsovården. Mera information ges senare.

  Mer information om vacciner och coronaviruset