Miljöskyddsmyndighetens taxa

Den nya taxan trädde i kraft den 1 juli 2020. Taxan grundar sig på de helhetskostnader som förorsakas myndigheten för behandlingen av ärendet.