Hoppa till huvudinnehåll

Företagstomter och utvecklingsfastigheter

YRITYSTONTIT LÖYTYVÄT KARTTAPALVELUSTA

Företagstomter

Åbo stad har lediga tomter som lämpar sig för företagsverksamhet. Tomterna ligger i huvudsak nära Omfartsvägen och Tammerforsvägen samt flygfältet. Tomterna kan överlåtas på flera sätt, antingen köpas eller hyras. En byggnadsskyldighet ställs upp för tomterna. Du hittar de överlåtelsefärdiga tomterna med priser via Åbo stads karttjänst.

Utvecklingsfastigheter

Åbo stad utvecklar och säljer sådana fastigheter som inte längre behövs i stadens serviceproduktion. De största utvecklingsobjekten bildar mer omfattande helheter som betjänar det strategiska utvecklandet av stadens markanvändning. Försäljningen av enskilda objekt sker i huvudsak genom öppet anbudsförfarande i ett eller två steg. Stadens partner i försäljningen är Åbonejdens OP-Fastighetscentral Ab AFM.

Mer information:
Heikki Häkli
Essi Korpela
Timo Laiho

KEHITYSKIINTEISTÖT AJANKOHTAISTA