Stadsutvecklingssektionen

Möteshandlingar

Föredragningslistor och protokoll (på finska)

Det justerade protokollet med tillhörande anvisning för sökande av ändring offentliggörs i det allmänna datanätet den andra vardagen veckan efter sammanträdet.

Mötestider under våren 2021

  • 18.01.2021 klo 10.00
  • 01.02.2021 klo 11.00
  • 01.03.2021 klo 10.00
  • 22.03.2021 klo 10.00
  • 12.04.2021 klo 13.00
  • 03.05.2021 klo 13.00
  • 24.05.2021 klo 13.00
  • 21.06.2021 klo 13.00

Stadsstyrelsens stadsutvecklingssektion svarar för den strategiska styrningen av stadens fastighetsutveckling, markanvändning och användning av lokaler.

Sektionen har 13 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Stadsfullmäktige utser ledamöterna i stadsutvecklingssektionen för två år i taget.

Ordförande för stadsutvecklingssektionen är Mika Maaskola  (SDP) och I vice ordförande är Niko Aaltonen (Saml.).

Föredragande i sektionen är stadsdirektör Minna Arve och som sekreterare fungerar stadssekreteraren Pia Bergström.

Seminarium 12.4.2021 kl 10.00