Ungdomsnämnden

Möteshandlingar

Föredragningslistor och protokoll (på finska)

Tillgänglighetsutlåtande, föredragningslistor och protokoll

Det justerade protokollet jämte anvisningar för ändringssökande publiceras i det allmänna datanätet den på mötet följande veckans torsdag.

Obs! 19.3 och 14.5 inställda.

Mötestider under våren 2021

  • 28.01.2021 klo 18.15
  • 18.02.2021 klo 18.15
  • 25.03.2021 klo 18.15
  • 22.04.2021 klo 18.15
  • 20.05.2021 klo 18.15
  • 17.06.2021 klo 18.15

Ungdomsnämnden beslutar bland annat om bidrag som delas ut till föreningar och verksamhetsgrupper för unga samt om priser vid ungdomslokaler och lägerområden.

Till ungdomsnämnden hör 13 myndiga medlemmar och lika många personliga ersättare som valts ut av stadsfullmäktige.

Föredragande i nämnden är fritidssektorns direktör Minna Sartes. Nämndens sekreterare är Outi Kari-Granfors.

Nyckelord: