Revisionsnämnden

Möteshandlingar

Föredragningslistor och protokoll (på finska)

Mötestider under våren 2021

  • 21.01.2021 klo 16.15
  • 23.02.2021 klo 16.15
  • 23.03.2021 klo 16.15
  • 20.04.2021 klo 16.15
  • 29.04.2021 klo 16.15
  • 04.05.2021 klo 16.15
  • 18.05.2021 klo 16.15

Stadsfullmäktige tillsätter för sin mandatperiod en revisionsnämnd med uppgift att arrangera granskningen av förvaltningen och ekonomin under denna tid. Revisionsnämnden är en lagstadgad obligatorisk nämnd.

Revisionsnämnden i Åbo har sju medlemmar. De som utses till ordförande och vice ordförande ska vara stadsfullmäktigeledamöter.

Föredragande i nämnden är Kari Koivuluhta. Nämndens sekreterare är Rami Aaltonen