Nämnden för fostran och undervisning

Möteshandlingar

Föredragningslistor och protokoll (på finska)

Tillgänglighetsutlåtande, föredragningslistor och protokoll

Det justerade protokollet jämte anvisningar för ändringssökande publiceras i det allmänna datanätet sjätte arbetsdagen efter sammanträdet.

Sektioner

Mötestider under våren 2021

  • 20.01.2021 klo 17.00
  • 10.02.2021 klo 17.00
  • 10.03.2021 klo 17.00
  • 24.03.2021 klo 17.00
  • 21.04.2021 klo 17.00
  • 12.05.2021 klo 17.00
  • 02.06.2021 klo 17.00
  • 23.06.2021 klo 17.00

Mötestider under hösten 2021

  • 18.08.2021 klo 17.00

Bildningssektorn står under nämnden för fostran och undervisning i Åbo och ansvarar för småbarnspedagogisk verksamhet, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, allmänbildande och yrkesinriktad vuxenutbildning samt ordnande och utveckling av läroavtalsutbildning. Nämnden sköter om de uppgifter som föreskrivs i lagen om barndagvård, lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn, lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och lagen om fritt bildningsarbete.

Till nämnden för fostran och undervisning hör 13 medlemmar och lika många personliga ersättare som valts ut av stadsfullmäktige för den aktuella mandatperioden.

Föredragande i nämnden är bildningssektorns direktör Timo Jalonen.
Nämndens sekreterare är Merja Jokela.