Kulturnämnden

Möteshandlingar

Föredragningslistor och protokoll (på finska)

Tillgänglighetsutlåtande, föredragningslistor och protokoll

Det justerade protokollet jämte anvisningar för ändringssökande publiceras i det allmänna datanätet den på mötet följande veckans torsdag.

Mötestider under våren 2021

  • 27.01.2021 klo 17.00
  • 17.02.2021 klo 17.00
  • 24.03.2021 klo 17.00
  • 21.04.2021 klo 17.00
  • 19.05.2021 klo 17.00
  • 16.06.2021 klo 17.00

De serviceområden som står under kulturnämnden erbjuder mångsidiga kulturtjänster för invånare och turister. Nämnden ser till att kulturservicen utvecklas samt främjar och stöder kulturverksamheten genom att dela ut bidrag till föreningar och stipendier till Åbokonstnärer.

Kulturnämnden bestämmer även om gemensamma ärenden för fler än ett av sektorns serviceområden eller enheter.

Till kulturnämnden hör 13 medlemmar och lika många personliga ersättare som valts ut av stadsfullmäktige för den aktuella mandatperioden.

Föredragande i nämnden är fritidssektorns direktör Minna Sartes. Nämndens sekreterare är Outi Kari-Granfors.

 

 

Nyckelord: