Centralvalnämnden

Mötestider under våren 2021

 • 18.01.2021 klo 16.00
 • 09.02.2021 klo 16.00
 • 15.02.2021 klo 16.00
 • 09.03.2021 klo 15.00
 • 15.03.2021 klo 16.00
 • 17.03.2021 klo 16.00
 • 18.03.2021 klo 16.00
 • 22.03.2021 klo 16.00
 • 07.04.2021 klo 16.00
 • 12.04.2021 klo 16.00
 • 04.05.2021 klo 15.00
 • 10.05.2021 klo 16.00
 • 12.05.2021 klo 16.00
 • 14.05.2021 klo 16.00
 • 31.05.2021 klo 16.00
 • 07.06.2021 klo 16.00
 • 09.06.2021 klo 16.00
 • 11.06.2021 klo 19.00
 • 13.06.2021 klo 12.00
 • 14.06.2021 klo 09.00
 • 16.06.2021 klo 15.00

Mötestider under hösten 2021

 • 16.08.2021 klo 16.00

Enligt vallagen ska kommunen tillsätta en kommunal centralvalnämnd för att ansvara för valarrangemangen vid olika val. Centralvalnämndens medlemmar väljs alltid ut för respektive mandatperiod under fullmäktiges första sammanträde.

Kommunalvalet 2021

Kommunalvalet förrättas den 18 april 2021 klockan 9.00–20.00. Förhandsröstning i Finland 7.–13.4.2021. Information om kommunalvalet har sammanställts på sidan vaalit.fi.

 

Besöksadress: 

Slottsgatan 31
20100 Turku

Telefon:

02 232 5600
E-post: 
keskusvaaliltk@turku.fi
Nyckelord: