Stadsmiljönämnden

Möteshandlingar

Föredragningslistor och protokoll (på finska)

Tillgänglighetsutlåtande, föredragningslistor och protokoll

Det justerade protokollet med tillhörande anvisning för sökande av ändring offentliggörs i det allmänna datanätet den andra vardagen veckan efter sammanträdet.

Mötestider under våren 2021

 • 12.01.2021 klo 16.15
 • 19.01.2021 klo 16.15
 • 09.02.2021 klo 16.15
 • 16.02.2021 klo 16.15
 • 02.03.2021 klo 16.15
 • 09.03.2021 klo 16.15
 • 23.03.2021 klo 16.15
 • 06.04.2021 klo 16.15
 • 13.04.2021 klo 16.15
 • 20.04.2021 klo 16.15
 • 04.05.2021 klo 16.15
 • 11.05.2021 klo 16.15
 • 18.05.2021 klo 16.15
 • 01.06.2021 klo 16.15
 • 08.06.2021 klo 16.15
 • 15.06.2021 klo 16.15
 • 22.06.2021 klo 16.15

Mötestider under hösten 2021

 • 10.08.2021 klo 16.15

Stadsmiljönämndens uppgifter omfattar att skapa en byggd och naturenlig miljö på ett hållbart sätt genom miljöplanering, miljöskydd och miljö- och hälsoskydd samt på så sätt främja och upprätthålla en trivsam, fungerande, hälsosam och säker livsmiljö.

Föredragande i nämnden är stadsmiljösektorns direktör Christina Hovi. Nämndens sekreterare är Pia Bergström.

Stadsmiljönämndens medlemmar