Yksityisen terveydenhuollon tilojen tarkastus

Yksityisen terveydenhuollon palveluiden aloittamiseen tarvitaan aluehallintoviraston lupa. Toimitiloissa tulee tehdä käyttöönottotarkastus, josta laaditun tarkastuskertomuksen palveluntuottaja liittää aluehallintovirastolle lähettämäänsä ilmoitukseen.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita silloin, kun palveluja annetaan itsenäisenä ammatinharjoittajana tai kun työnantaja järjestää itse työterveyshuollon lakisääteiset palvelut.

Tarkastuksen tilaaminen

Sähköpostitse tulee toimittaa mahdollisimman pitkälle valmiiksi täytetty lomake "Terveydenhuollon toimintayksikön tarkastuskertomus" sekä tarvittaessa liite "Ambulanssin varusteet". Myös muut liitteet toivotaan skannattuina.

Palveluntuottajan tulee varautua 4–6 viikon jonoon.

Huom. Avoterveydenhuollon toimitilatarkastuksiin saa 16.10. - 2.11.2019 ohjeita sähköpostitse, mutta varsinaisia tarkastuskäyntejä ei ole mahdollista sopia näille ajoille.