Sairaalapalvelut

Muutoksia sairaalapalveluissa

Sairaalapalveluissa tehdään aktiivisesti järjestelyjä, jotta pystytään vastaamaan koronatilanteen vaatimaan poikkeukselliseen tilanteeseen.

Mahdollisesti tartuttavien sairaalahoitoa tarvitsevien hengitystieinfektiopotilaiden hoito keskitetään osastolle 26, jonka toiminta on siirretty torstaina 19.3.2020 Kaskenlinnan 1. kerroksen tiloihin Vähäheikkiläntie 3. Puhelinnumerot säilyvät ennallaan.

Käyntiosoite: 
Kunnallissairaalantie 20
20700 Turku

Puhelin:

Turun kaupungin vaihde 02 330 000

Fax:

02 266 2107
Sähköposti: 
hyvinvointitoimiala@turku.fi
Käyntiosoite: 
Vähäheikkiläntie 3
20700 Turku

Puhelin:

Turun kaupungin puhelinvaihde 02 330 000

Sairaalapalvelut tuottavat monipuolista perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoitoa vuodeosastoilla, poliklinikoilla sekä kotiin vietynä palveluna. Hoitoon pääsee lääkärin lähetteellä.

Yksiköt sijaitsevat Kaupunginsairaalassa ja Kaskenlinnassa Mäntymäen alueella, poikkeuksena Runosmäen vanhuskeskuksessa oleva muistikuntoutusosasto.

Toiminnallisesti palvelut jakautuvat kuntouttavaan ja akuuttiin osastoryhmään. Akuuttiosastoryhmään kuuluvat kotisairaala, palliatiivinen hoito ja saattohoito.