Kuntoutus ja terapiat

Yksityisille palveluntuottajille:

Kuntoutuksella parannetaan kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Kuntoutuksella tuetaan ihmisten itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia arjessa sekä eri elämän vaiheissa. Kuntoutuksen tavoitteena on myös lisätä asiakkaan osallistumismahdollisuuksia.

Yksityisille palveluntuottajille: