Kotihoidon maksut

Kotihoidon maksut määräytyvät palveluluokan, henkilölukumäärän ja maksukyvyn perusteella, kun kyseessä on säännöllinen ja jatkuva kotona annettava apu. Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelma.

Asiakkaan kuukausimaksu lasketaan tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon asiakkaan sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön bruttotulot.

Jos henkilö on sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon asiakas, maksun perustana on näiden kaikkien palveluiden yhteenlaskettu tuntimäärä, joka on määritelty asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Omaishoidettavalla on oikeus maksuttomaan kotisairaanhoitoon, jollei hän kykene asioimaan terveysasemalla tai muutoin hoidettavan hoidollinen tilanne on vaativa.

Kotihoidon palveluluokat ovat

 • 1. palveluluokka = viikoittainen avustava kotihoito (alle 5 h/kk)
 • 2. palveluluokka = viikoittainen tuettu kotihoito (6 - 10 h/kk)
 • 3. palveluluokka = päivittäinen kotihoito (11 - 25 h/kk)
 • 4. palveluluokka = tehostettu kotihoito (26 - 50 h/kk)
 • 5. palveluluokka = tehostettu kotihoito (yli 50 h/kk)

Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen

Perhekoko 1 henkilöä, tuloraja 588 €

 • 1. palveluluokka 11,5 %
 • 2. palveluluokka 14 %
 • 3. palveluluokka 22 %
 • 4. palveluluokka 33 %
 • 5. palveluluokka 35 %

Perhekoko 2 henkilöä, tuloraja 1084 €

 • 1. palveluluokka 10,5 %
 • 2. palveluluokka 13 %
 • 3. palveluluokka  17 %
 • 4. palveluluokka  22 %
 • 5. palveluluokka  22 %

Esimerkki maksusta

Pariskunnalla käy kotihoitaja kerran viikossa ja he kuuluvat 2. palveluluokkaan (6 - 10 h/kk). Pariskunnan bruttotulot ovat 1500 €/kk. Heidän tuloistaan vähennetään 1084 €, joka on kahden hengen talouden tuloraja (1500 - 1084 = 416 €). Jäljelle jääneestä osuudesta lasketaan palveluluokan mukainen prosentti, joka heidän tapauksessaan on 13 % (416 € x 0,13 = 54,08 €). Pariskunta maksaa kotihoidostaan 54,08 € kuukaudessa.

1500 € - 1084 € = 416 €
416 € x 13 % = 54,08 €
Palvelumaksu on 54,08 euroa kuukaudessa.

Lisätietoa saa hoitoa antaneelta palvelualueelta . Muista asiakasmaksuista löytyy lisätietoa alla olevasta linkistä.

Käyntiosoite: 

Puhelin:

Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja palveluohjausnumero arkisin klo 9-15: 02 262 6164
Ruotsinkielinen asiakas- ja palveluohjausnumero arkisin klo 9-12: 02 262 6174
Turun kaupungin puhelinvaihde 02 330 000

Aukioloajat

Suomenkielinen palvelu
Ma - Pe 09:00 - 15:00

Erityisaukioloajat

Ruotsinkielinen palvelu
Ma - Pe 09:00 - 12:00
Asiasanat: