Tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotipalvelun maksut

Tilapäinen kotisairaanhoito ja kotipalvelu ovat kertaluonteista ja lyhytkestoista asiakkaalle annettua apua. Maksut eivät sisälly maksukattoon.

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta peritään lääkärin tai hammaslääkärin käynnistä 18,90 € ja muun henkilön suorittamasta käynnistä 12,00 €.

Tilapäisen kotisairaanhoidon maksua ei peritä

  • henkilöltä, joka saa jatkuvaa ja säännöllistä kotisairaanhoitoa
  • sotainvalidilta, jonka invaliditeetti on vähintään 10 %
  • sotilasinvalidilta, jonka invaliditeetti on vähintään 20 %
  • omaishoidon tukena annettavasta kotisairaanhoidosta

Tilapäisestä kotipalvelusta peritään alle kolmen tunnin käynnistä 7,00 € ja yli kolmen tunnin käynnistä 15,00 €.

Tilapäisen kotipalvelun maksua ei peritä:

  • sotainvalidilta, jonka invaliditeetti on vähintään 10 %
  • sotilasinvalidilta, jonka invaliditeetti on vähintään 20 %
  • rintamaveteraanilta

Lisätietoa saa hoitoa antaneelta kotihoitoalueelta. Muista asiakasmaksuista löytyy lisätietoa alla olevasta linkistä.