Poliklinikkakäyntien maksut

Poliklinikkakäynneistä peritään 41,20 euroa riippumatta siitä, onko kysymyksessä lääkärillä käynti vai esimerkiksi muun terveydenhuollon henkilön itsenäisesti suorittama toimenpide. Maksu sisältyy maksukattoon.

Jos potilas lähetetään samana päivänä toiselta poliklinikalta toiselle, peritään vain yksi maksu. Jos henkilö välittömästi poliklinikkakäynnin jälkeen otetaan sairaalaan hoidettavaksi, peritään poliklinikkamaksun sijaan laitoshoidon maksu.

Seuraavissa erityistapauksissa poliklinikkamaksua ei peritä:

  • Apuvälineen sovituksesta
  • Lasten- ja nuorten poliklinikan päihdehuolllon ja ehkäisypoliklinikan käynneistä
  • Äitiys- ja lastenneuvolakäynneistä
  • Kouluterveydenhuollosta
  • Kehitysvammaisten erityishuollosta
  • Rintamaveteraaneilta, jos Kela-kortissa on R-tunnus
  • Diabeetikoilta erillistä hoitajamaksua (poikkeuksena glukoosisensorin asetus, josta peritään poliklinikkamaksu).

Lisätietoa saa hoitoa antaneelta poliklinikalta.