Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksu

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa (arvioidaan kestävän yli 3kk) olevalta peritään asiakasmaksuasetuksen mukaisesti asiakkaan tuloihin perustuva asiakasmaksu. Maksu on 85 % kuukauden nettotuloista. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön on kuitenkin jäätävä kuukausittain vähintään 110,00 euroa. Maksua ei peritä yli viiden päivän poissaoloista, mutta se peritään viideltä ensimmäiseltä päivältä. Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa on suurempituloinen puoliso, hoitomaksu on 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista.

Maksua ei peritä yli viiden päivän poissaoloista, mutta se peritään viideltä ensimmäiseltä päivältä. Jos laitoshoidon keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan.

Maksutoimistosta lähetetään tulotiedustelu asiakkaan asioidenhoitajalle, kun päätös pitkäaikaisen laitoshoidon alkamisesta on tehty. Palautusaikaa tuloselvitykselle annetaan noin kaksi viikkoa. Tarvittaessa asioidenhoitaja voi pyytää maksutoimistosta ohjeistusta sekä lisäaikaa tulojen selvittämiselle.