Päiväkirurgian maksut

Päiväkirurgian maksut koskevat vain korvapoliklinikan maksuja ja sisältyvät maksukattoon.

Päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä, peritään asiakasmaksuasetuksen mukainen päiväkirurgian maksu.

Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut henkilö jää hoitopaikkaan seuraavaan vuorokauteen asti, toiselta vuorokaudelta peritään asiakasmaksuasetuksen mukainen lyhytaikaisen laitoshoidon maksu.

Lisätietoa saa hoitoa antaneesta yksiköstä.