Päivä- ja yöhoidon maksut

Hoitopäivästä - myös lähtöpäivästä - peritään maksu, kun henkilö on hoidettavana vain päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) terveyskeskuksen tai sairaalan toimintayksikössä. Maksu sisältyy maksukattoon.

Maksu koskee päiväsairaalayksikköjä silloin, kun hoidosta ei peritä poliklinikka- tai sarjahoidon maksua.

Maksua ei peritä:

  • alle 18-vuotiaalta siltä osin kun hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän
  • kehitysvammaisten erityishuollosta
  • vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa tarkoitetusta suojatyöstä
  • sotainvalidilta, jonka invaliditeetti on vähintään 10 %
  • sotilasinvalidilta, jonka invaliditeetti on vähintään 20 %

Lisätietoa saa hoitoa antaneesta yksiköstä.