Lyhytaikainen laitoshoito ja tilapäishoito

Sairaalahoito, lyhytaikainen laitoshoito

Lyhytaikaisesti (alle 3 kk) sairaalahoidossa olevalta hoidosta ja ylläpidosta peritään 48,90 euron maksu per hoitopäivä 1.1.2018 alkaen. Myös kotiinlähtöpäivä on maksullinen. Maksukaton ylittymisen jälkeen hinta laskee 22,50 euroon  hoitopäivältä.

Maksua ei peritä:

  • Alle 18-vuotiaalta siltä osin kun hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän

Tilapäishoito

Tilapäishoidosta peritään 25,00 euroa hoitopäivältä (Hemmet, Kotikunnas, Liinahaka, Mäntyrinne, Portsakoti, Runosmäki). Tilapäishoidon asiakasmaksuja ei lasketa maksukattokertymään.

Tilapäishoidon maksu sisältää perus- ja sairaanhoidon sekä ateriat. Se ei kuitenkaan sisällä henkilökohtaisia lääkkeitä ja vaippoja.

Omaishoitajan vapaan aikaisesta tilapäishoidosta peritään 11,40 euroa hoitopäivältä.

Lisätietoa saa hoitoa antaneelta yksiköltä.