Kotikuntoutustiimin maksut

Kotikuntoutustiimin toiminnasta peritään asiakasmaksuja samalla tavalla kuin muusta tilapäisestä kotisairaanhoidosta:

  • jos partiossa on mukana lääkäri, maksu käyntikerralta on 18,90 euroa
  • muun henkilökunnan suorittama kotikäynti maksaa 12,00 euroa

Maksua voidaan periä kuitenkin enintään kahdelta käynniltä vuorokaudessa. Kotikuntoutustiimin palvelu ei sisälly maksukattoon.

Maksu peritään:

  • jos henkilö on jatkuvan ja säännöllisen kotipalvelun piirissä ja saa tilapäisesti lisäksi kotikuntoutustiimin palveluja (näin myös kotisairaalassa)
  • jos henkilö on kotisairaalapalvelun piirissä (kotona annettava erikoissairaanhoito), kuitenkin enintään kaksi käyttömaksua vuorokaudessa.

Maksua ei peritä:

  • jos henkilö on jatkuvan ja säännöllisen kotisairaanhoidon piirissä
  • jos henkilö on omaishoidon tuen piirissä.

Muista asiakasmaksuista löytyy lisätietoa alla olevasta linkistä.