Sota- ja sotilasinvalidien palvelut

Yhteystiedot

Postiosoite: Fiskarsinkatu 11, 20750 Turku

Puhelin: palveluohjaaja 040 536 9261

Turun kaupungin puhelinvaihde (02) 330 000

Sähköposti: veteraanit@turku.fi

Sotainvalidi on henkilö, jolla on sodan aiheuttama vamma tai sairaus, joka on todettu Valtiokonttorin tai aiemmin tapaturmaviraston päätöksellä. Sotilasvammakorvauksien saajana voi olla myös muita kuin sotainvalideja. Suurimman tällaisen ryhmän muodostavat ennen vuotta 1991 loukkaantuneet varusmiehet ja rauhanturvaajat. Heitä kutsutaan sotilasinvalideiksi. Valtiokonttorin korvaamat palvelut perustuvat Sotainvalidien ja ennen 1.1.1991 asepalveluksessa ja rauhanturvaamistehtävissä vammautuneiden ja sairastuneiden osalta sotilasvammalakiin.

Sota- ja sotilasinvalidit voivat hakea korvauksia Valtiokonttorista mm. asunnon muutostöistä, kuntoutuksesta, laitoshoidosta, sairaanhoidosta ja matkakuluista.

Valtiokonttori myöntää kunnille määrärahaa kotihoidon, kotona asumista tukevien palveluiden ja muiden palvelujen järjestämiseksi. Kotona asumista tukevia palveluja ovat mm. ateriapalvelut, kotihoito, siivous,vaatehuolto, pihatyöt, turvapuhelinpalvelu, apuvälineet,sekä kuljetuspalvelut.

Sotainvalidien / sotilasinvalidien palvelujen myöntämisen perusteena on tehty palvelutarpeen arviointi

Lisätietoja

sota- ja sotilasinvalidien palvelujen myöntämisestä: valtiokonttori.fi https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/sotainvalidien-palvelut/#b135987a tai sähköpostilla sove.info@valtiokonttori.fi

Kunnan myöntämistä sota- ja sotilasinvalidien avopalveluista tai kotona asumista tukevista palveluista saa arkisin virka-aikaan palveluohjaajalta,  p.040 536 9261