Vammaispalvelujen ja tukitoimien hakeminen

Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi laaditaan palvelusuunnitelma. Suunnitelman laatii vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä yhdessä vammaisen henkilön ja tarvittaessa hänen huoltajansa tai omaistensa kanssa.

Vammaispalvelujen tukitoimia tai palvelua koskeva hakemus laitetaan vireille kirjallisesti. Hakemukseen tulee liittää terveyskeskuslääkärin lausunto sekä tarvittaessa muita asiantuntijalausuntoja ja selvityksiä.

Sähköiseen hakemukseen kirjaudutaan omilla pankkitunnuksillaan. Vaadittavat liitteet voidaan joko liittää sähköiseen hakemukseen tai toimittaa erikseen postitse

Vammaispalveluja koskevat hakemukset tulee tehdä etukäteen, esim. ennen asunnon muutostöiden aloittamista.

Sosiaalityöntekijöille voi varata ajan tai sopia kotikäynnistä puhelinaikana arkisin klo 9.00 - 10.00. Heiltä saa myös lisätietoa palveluista ja niiden hakemisesta.

 

Vammaiselle henkilölle järjestetään palvelukokonaisuus, joka perustuu yksilölliseen palvelusuunnitelmaan. Tavoitteena on turvata vammaisen henkilön osallistumismahdollisuus yhteiskunnan tasavertaisena jäsenenä.

Toimipisteet

Toimipisteet

Vammaispalveluiden hallinto

Vammaisten ja kehitysvammaisten palveluja tarvitseville

Puhelin:

Puhelin 050 559 9023
Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu
Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Aukioloajat

Ajanvaraus ja puhelinaika vammaispalveluihin

Ma - Pe 09:00 - 10:00