Vaikeavammaisten asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset korvataan vaikeavammaiselle henkilölle, jos hän välttämättä tarvitsee niitä. Korvattavia asunnon muutostöitä voivat olla esimerkiksi ovien leventäminen, luiskien rakentaminen tai peseytymistilan ja keittiön muutostyöt.

Muutostöihin tarvitaan aina taloyhtiön kirjallinen lupa. Vuokralla asuvalta tarvitaan myös vuokranantajan lupa. Mikäli muutostyöt edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa, on asiakkaan hankittava lupa ennen muutostöiden aloittamista.

Julkisen terveydenhuollon toimintaterapeutti, fysioterapeutti tai kuntoutusohjaaja sekä vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä arvioivat muutostöiden välttämättömyyden yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kunnan rakennusalan asiantuntija arvioi suunniteltujen asunnon muutostöiden kohtuulliset kustannukset.

Asiakkaan tulee olla yhteydessä vammaispalveluihin ennen muutostöiden tekemistä. Mikäli korvauksia haetaan muutostöiden jälkeen, arvioidaan vammasta tai sairaudesta johtuva muutostöiden välttämättömyys ja kustannusten kohtuullisuus.

Asunnon perusparannustöihin ei voi saada vammaispalvelulain mukaan korvausta. Muista avustuksista saa lisätietoa kaupungin korjausneuvonnasta ja vanhusten asunnonmuutostöistä vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijöiltä.