Kehitysvammaisten asumispalvelut

Kehitysvammaiselle henkilölle järjestetään hänen yksilöllisen tarpeensa mukaiset asumispalvelut. Asumisvaihtoehtoja arvioitaessa otetaan huomioon henkilön avun, hoidon ja ohjauksen tarve päivittäisessä elämässä.

Palvelut voidaan toteuttaa erilaisissa asumisyksiköissä, ryhmäkodeissa ja palvelutaloissa tai palveluna omaan kotiin.

Kehitysvammaisten asumispalvelut järjestetään kaupungin omana toimintana tai hankkimalla palvelut kuntayhtymiltä tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Kaupunki maksaa asumispalveluista kuntaosuuden ja asiakas vuokran, ateriat sekä omat henkilökohtaiset menonsa.

Asumispalveluita tuen tarpeen mukaan

Autetussa asumisessa henkilökunnan tuki ja ohjaus ovat saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina. Palvelu on tarkoitettu ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville henkilöille ja se toteutetaan pääsääntöisesti ryhmäkodissa.  Kaupungin omana toimintana autettua asumista on Kotirannassa, Portsan Kehräkodissa sekä Ruusukujan palveluasunnoissa.

Ohjattu asuminen sopii henkilölle, joka on melko itsenäinen päivittäisissä perustoiminnoissaan. Asumista tuetaan päivittäin, mutta tähän vaihtoehtoon ei kuulu yövalvontaa. Asukkaat asuvat omissa vuokra-asunnoissaan. Ohjattua asumista järjestetään kaupungin omana toimintana Kurjenkallion asunnoissa ja Tervahovin asunnoissa.

Tuetun asumisen asiakkaat tarvitsevat vaihtelevasti tukea ja ohjausta itsenäisen asumisensa tueksi. Tuki järjestetään ohjaajien ja muiden tukipalvelujen kuten kotipalvelun turvin.

Lisätietoja asumisvaihtoehdoista ja palvelun hakemisesta antavat Paletin sosiaalityöntekijät.