Sepänkatu 1

VOITTANUT KILPAILUEHDOTUS

Kehittämiskumppanin valinta

Sepänkatu 1:n asemakaava-alueen kehittämiseen ja kiinteistöjen luovutukseen tähtäävä kaksiosainen kilpailu on ratkennut.

Kilpailun toisen vaiheen tavoitteena oli jatkojalostaa alueen asemakaavoituksen ja rakentamisen pohjaksi valittuja kolmea, laadukkaiksi ja toteuttamiskelpoisiksi koettua ratkaisua karsien niissä esiintyneitä heikkouksia ja kehittäen niiden vahvuuksia.

Turun kaupunginvaltuusto on valinnut 26.8.2019 kilpailun voittajaksi TKU-Rakennus Oy:n ja SL-Yhtiöt Oy:n ja päätös on tullut lainvoimaiseksi 11.10.2019. Esityslistoihin ja pöytäkirjoihin on mahdollista tutustua verkossa Turun kaupungin sivuilla.

Kohde tullaan luovuttamaan TKU-Rakennus Oy:lle ja SL-Yhtiöt Oy:lle ja alueen asemakaavaluonnos laaditaan yhteistyössä voittajatyöryhmän kanssa kilpailussa syntyneitä tuloksia hyödyntäen. Kiinteistöjen luovutuksen on määrä toteutua 31.12.2020 mennessä rakennusten tilojen vapauduttua Turun ammattikorkeakoulun käytöstä Kupittaan kampuksen uudisrakennuksen valmistumisen myötä.

Voittajatyöryhmän jäsenet:

Ostajat: SL-Yhtiöt ja TKU-Rakennus Oy
Toteuttajat: TKU-Rakennus Oy ja Prestobella Oy
Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto AJAK Oy

Kilpailun tausta ja tavoitteet

Kilpailualue koostui Sepänkatu 1:n asemakaava-alueen tontista 853-3-19-8 sekä em. tontin viereisestä osasta virkistysalueena toimivaa yleistä aluetta, os. Sepänkatu 1 sekä Sirkkalankatu 39 ja Neitsytpolku 6. Kilpailualueen pinta-ala kokonaisuudessaan on noin 1,51 hehtaaria ja sillä sijaitsevien rakennusten yhteen laskettu bruttoala on noin 20.420 brm2. Alue rakennuksineen on kaupungin omistuksessa ja rakennusten tilat ovat Turun ammattikorkeakoulun käytössä. Ammattikorkeakoulu on luopumassa tiloista kesän 2020 aikana.

Pyrkimyksenä oli löytää kilpailualueelle ja sen rakennuksille uusi omistaja tai omistajat sekä innovatiivinen suunnitelma, joka mahdollistaisi olemassa olevien rakennusten saneerauksen ja uudiskäytön sekä mahdollisen korvaavan ja/tai muun uudisrakentamisen.

Kehittämiskumppanikilpailuun ilmoittautui kaikkiaan 11 kohteen kehittämisestä kiinnostunutta työryhmää.

Lisätietoja kilpailusta antaa: 
Maankäyttöinsinööri Tuomas Lindholm
Kaupunkiympäristötoimiala
tuomas.lindholm@turku.fi

Kaikki kilpailuehdotukset

Kilpailumateriaali

JATKOKEHITYSVAIHEESEEN VALITUT KILPAILUEHDOTUKSET