Suomalais-venäläiset luokat

Kieliluokilla kieltä opiskellaan A1-kielenä mutta, tavoitteena on laajempi ja syvällisempi kielitaito ja kulttuurintuntemus. Venäjänopetusta A1-kielenä on 3 vkotuntia / vuosilk. Syntyperäinen kielenopettaja opettaa kieliluokkaa koko koulun ajan. Yhteistyötä tehdään venäläisten ystävyyskoulujen kanssa. Kaksi ensimmäistä vuotta painottuvat ymmärtämiseen ja toiminnalliseen oppimiseen. Venäjän kielen kirjainten opiskelu alkaa 2. luokan keväällä. Formaali kielenopetus tapahtuu kielen tunneilla 3. luokalta alkaen ja myös kielen määrä opiskelussa kasvaa. Opetus on kaksikielistä, oppisisältöjä voidaan opettaa vieraalla kielellä muissa oppiaineissa paitsi äidinkielessä. Kieliluokalla voidaan osallistua maksullisiin Pietarin opintomatkoihin ja oppilasvaihtoon pietarilaisten ystävyyskoulujen kanssa. Kieliluokka osallistuu taideyhteistyöhön pietarilaisten kumppaneiden kanssa. Päättöarvioinnissa noudatetaan perusopetuksen yleisiä arviointiperusteita.

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelu on tarjolla kielillä:
Suomi
Venäjä
Palveluluokittelu: 

Toimipisteet

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelun kieli: 
Suomi
Venäjä

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelun kieli: 
Suomi
Venäjä