Saksan kieliluokka

Kieliluokilla kieltä opiskellaan A1-kielenä, mutta tavoitteena on tätä laajempi ja syvällisempi kielitaito ja kulttuurintuntemus. Syntyperäinen kielenopettaja opettaa koko ala- ja yläkoulun ajan. Kieliluokilla vierailee usein ulkomaalaisia harjoittelijoita. Kaksi ensimmäistä vuotta painottuvat ymmärtämiseen ja toiminnalliseen kielenoppimiseen; kieli on siis opiskelun väline. Formaali kielenopetus tapahtuu kielen tunneilla 3. luokalta alkaen. Oppisisältöjä voidaan opettaa vieraalla kielellä kaikissa (muut paitsi äidinkieli). 9. luokalla osallistutaan viralliseen kielitutkintoon Das Deutsche Sprachdiplom I. Saksaa opetetaan A1-kielenä 3 vkotuntia jokaisella vuosiluokalla. Saksan kieliluokalla voidaan osallistua oppilasvaihtoon saksalaisen ystävyyskoulun kanssa. Vaihtoon kuuluu itse kustannettava, n. viikon pituinen opinto-matka kohdemaahan ja vastavierailun isännöiminen. Päättöarvioinnissa noudatetaan perusopetuksen yleisiä arviointiperusteita.

Palvelu on tarjolla kielillä:
Suomi
Saksa
Kohderyhmä: 
Palveluluokittelu: 

Toimipisteet

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelun kieli: 
Suomi
Saksa

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelun kieli: 
Suomi
Saksa