Oppilaanohjauksen kehittäminen

Turun kaupungin yläkoulujen oppilaanohjausta on kehitetty kahden hankkeen voimavaroin vuosina 2003–2007 ja vuosina 2008–2011. Kehittämiskautena 2003–2007 koottiin peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheen ohjauskäytännöt yhteen. OKE-hankkeen (2008–2011) aikana tehostettiin uravalinnan ja jatko-opintoihin ohjausta sekä työhön ja ammatteihin perehtymistä (ks. TET-tori). Oppilaan mahdollisuuksia tehdä tietoon perustuvia ratkaisuja kehitetiin edelleen. Keskeisiä teemoja olivat:

  • ohjauspolku ja Internet,
  • oppimaan oppimista tukevat ohjauksen työvälineet,
  • työelämään tutustuminen koko koulun toimintamuotona,
  • pienryhmäohjaus ja
  • henkilökohtainen ohjauskeskustelu.

Aloitteita oppilaanohjauksen saatavuuden parantamiseksi Turun yläkouluissa on tehty vuodesta 2009 alkaen. Turun yläkoulujen opinto-ohjaajien mielestä jokaisella oppilailla tulisi olla subjektiivinen oikeus oppilaanohjaukseen. Nyt koulutus- ja ammatinvalintaan kohdennettu työaika vaihtelee kouluittain.