Ope-TET

Ope-TET on koulun ja yrityksen yhteistyömuoto. Ope-TET on 1-2 päivän tutustumisjakso, jonka aikana opettaja tutustuu tämän päivän elinkeinoelämään ja opettajan oman alan ammatteihin. Opettaja voi saada virikkeitä opetustyöhönsä ja yritys saa tietoa tämän päivän peruskoulutuksesta ja koulumaailmasta. Ope-TET toteutetaan pääsääntöisesti samalla viikolla kuin päättöluokkalaisten TET-viikko.

TET-ohjeistus opettajille

Ope-TET antaa opettajalle mahdollisuuden liittää oppiaine ja työelämän tarpeet yhteen sekä mahdollistaa yhteistyökuvioiden syntymisen paikallisten työnantajien kanssa. Ope-TET rinnastuu normaaliin koulutyöpäivään, ruokailun, työmatkan ja vakuutusjärjestelyjen osalta.

Ope-TET vaiheittain

  • TET-jaksosta sopiminen rehtorin kanssa
  • Kiinnostavan tutustumiskohteen etsiminen
  • TET-sopimus toimittaminen työpaikalle.
  • Koulutushakemuksen toimittaminen rehtorille.

TET-ohjeistus työnantajalle

Ope-TET jakson aikana yritys voi antaa opettajalle monipuolisen ja mahdollisimman laajan kuvan työpaikan toiminnoista. TET-vastuuhenkilö suunnittelee TET-jakson ohjelman opettajan kanssa ja huolehtii sen toteutumisesta.

Ope-TET vaiheittain

  • TET-sopimuksen täyttäminen opettajan kanssa.
  • TÈT-jakson vastuuhenkilön nimeäminen.
  • Jakson tavoitteista, aikataulusta ja ohjelmasta keskusteleminen.
  • Työpaikan käytänteiden ja ohjeiden läpikäyminen.
  • Loppupalaveri pitäminen opettajan kanssa.
  • Mahdollisista koulu-yritys yhteistyömalleista sopiminen.